Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 8

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 8

“Het geen hiervoor vermeld is, kan uitvoeriger gevonden worden, bij

S: van Leeuwen Batavia Illustrata.
A: v: Slichtenhorst, Geldersche Geschiedenissen
Kok Vaderlandsen Woordenboek
J: Hubriero, geslachtrekenk: Tafelen
J: Hubriero, Woordenboek
J:D: Köhlero, Munz belustigana
S: de Vries, Doorluchtige Wereld.
D: de Wree, De Seghelen der Graven van Vlaanderen.
Wappenkalender van Ao. 1752.
Armorial du Roijaumie des Paijs Bas. enz:“

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25565599.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden dan via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?