Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 3

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 3

Reinhold van Brakel, Schildknaap, vermeld op het Jaar 1412. Hij won bij Jannette Eggert.Machteld, gehuwd aan Fredrik van Uitenham, Ridder, Maarschalk van Utrecht, in den Jaare 1418. Willem van Brakel; Schildkn: Schepen te Dordrecht in 1442 & 43. Hij nam in Echt Sueta de Beveren; Vrouwe v: Dortmonde; bij welke verwekt is. Zie D. Hij starf 1490 en Zij 1494.Godschalk van Brakel. Priester in den Jaare 1454. Reinolda van Brakel welke ten man hadt Jacob van den Woude. Zij overleed in den Jaare 1499.

C.

Zoon van Johan van Brakel.
Johan van Brakel, Schildkn: Heer van Oudelands Ambacht, op hem verheven in 1434, en door hem verkogt in den Jaare 1442, aan – Willem Duik. – Hij had in Huwelijk Geertruida van Deelen; en verwekte bij haar kinderen die in Zeker Transport van ’t Jaar1460, te gelijke met hunnen Vader genoemd worden.

Johan van Brakel, die in Echt hadt Katharina van Leefdaal, gelijk blijkt uit de Huwelijks Voorwaarden des Jaars 1475. en een Maagscheidnig met zijn Broeder in 1477. Zijne Zonen volgen. Zie E. Zweder van Brakel, getrouwd met Theodora van Delft. Zie F.
D.

Zoon van Willem.
Willem van Brakel, die te Leuven gestorven is, ongehuwd in het Jaar 1504.

E.

Zonen van Johan
Kornelis van Brakel, die na het Overlijden van Zijn Vader, in het Jaar 1502, is beleend geworden. Bij Margaretha van Boecoop won hij.

Johan van Brakel, die in Echt hadt Johanna van Meerten tot Ingen, Dochter van Dirk van Meerten, en Berta van Eck. blijkens een Transport in Ao 1580. Hij behoorde onder de Verbonden Edelen en liet na. Zie G.
Lodewijk van Brakel die trouwde

  1. Anna van Isendoorn.
  2. Antonetta van Wijhe;

bij welke hij verwekte

Dirk van Brakel, die ook onder de Edele bondgenooten was, en bekleedde het Ampt van Drost ter Leede. Hij verwekte bij Anna Vijgh. Dochter van Nicolaas en Anna van Gelre. Zie H. Word gehouden de Stamvader te Zijn der Heeren van Brakel, als nog in hoog aanzien Zijn.

F.

Zoon van Zweder.
Otto van Brakel, getrouwd met Elizabeth van Haeften.
Zij hebben nagelaten

Willem van Brakel die misschien mede het Verbond der Edelen geteekend hadt.
Hij trouwde in ’t Jaar 1529 Katharina van Nispen
Deze Tak heeft zich te Utrecht gevestigd, maar uitgestorven.

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25565599.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden dan via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?