Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 2

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 2

“Aangaande de Eerste Heeren van Brakel is weinig bescheids te vinden; doch Zeker is het, dat zij reeds in de Dertiende Eeuw met deze naam bekend staan; want op het Jaar 1319 word van eenen Stakesijn & Jan van Brakel in een uitspraak van Jan van Henegouwen gewag gemaakt. In Ao: 1376 vind men Steefken van Brakel, knaape, dat is Ridder, als mede Ondertekenaar van Zekeren Zoenbrief met Jan van Chattillon Hertog v: Gelder Graaf van Zutphen enz: aangegaan. In Ao: 1407 is het Klooster van Peterspoel omtrend Bommel bij de Vrouwe van Brackel gesticht. In Ao: 1418 Stond Jan van Brakel den Overste van Rossem met maerden andere Geldersche Edelen ten dienst enz: enz:”

Geslacht Register
Richold van Brakel, Schildknaap, Heer van Develstein. Schepen van Dordrecht in ’t Jaar 1340. Hij won bij Maria Booth, Dochter van Kornelis Booth Schepen van Dordrecht, en Geertruid van der Merwede. Johan van Brakel, Schildkn. Heer van Oudelands Ambacht, Burgemeester te Dordrecht in 1390. Hij huwde N: van Riede.

Zie A.

Godschalk van Brakel, Raad en Rentmeester Generaal van Zuid-Holl: Schepen van Dordrecht in 1383. Raad in 1389. Hij heeft nagelaten.

Zie B.

Herenbern of Herbern van Brakel, Schepen te Dordrecht Ao 1370 die bij herhaling voorkoomt, in ’t Charterboek van Mieris, waar de boven gen: Jan & Godschalk ook gemeld worden.

A.

Afstammelingen van Johan Willem van Brakel, Schout van Dordrecht in den Jaare 1404.

Jan van Brakel, Ridder.
Godschalk, Schout van Dordr: in 1408. Geertruid van Brakel, getrouwd met Jan van Bolland, Ridder.

B.

Afstammelingen van Godschalk Johan van Brakel; Schildknaap Baljuw van Gouda Ao. 1380. Trouwde met Geertruid Booth, Dochter van Aart Booth, Ridder op Duivestein Burgem: v: Dordrecht, en Elizabeth vern van Barendrecht.

Willem van Brakel, Schildknaap Schout van Dordr:. Johan van Brakel Schildknaap, Heer van Oudelands Ambacht.
Zijn Zoon volgt. Zie C.

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25565599.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden dan via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?