Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 73

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 73

“En tot Monfoort op het hooge coor in een kostilicke tombe opte sepelteur begraven bij sijne voorvaderen achterlaetende eene soon ende eene dochter die hij geprokereert hadde bij sijn edele geboore vrou, vrou Anna gravinne van Lalijs vrouwe van Monfoort vr.

Den soon vande Heer van Monfoort was genaemt Heer Jan van Monfoort.

De dochter was genaemt jofferou Plulopetta van Monfoort vr.

En nae de doodt van de Heer van Monfoort soo worde Joncker Anthonis van Abcoude van Merthen van Essestijn hooftmeester van mevrou de gravinne van Monfoort in maesticken mede Anno 1536. Drost van Monfoort ende hij regeerde met den rentmeester van Monfoort Dirck Sas die heerlickheijt en goederen van Monfoort, seer getrouwelick. Die sij heel en al te vooren brachten die door den Heer van Monfoort soseer ten achteren gebracht waerden.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.