Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 74

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 74

“Soor sijn guait Regiment dat hij boerde wnat hij een robust heer was, daer sijn huijsvrou groot lijden van moest verdragen. Ende alsoo dese vrouwende weduwe en doewagene nogs een jonge vrouw was, en nae haer mans doodt niet van vrede en rustic soukte, sou heeft sijnden Drost van Montefoort wat hooftmeester, die den sier vreetsaem edelman was ten houwelick begeert. Het welkce hij haer weijgerde door vrese van haere twe broederen. Als dan Heer Graef van Lalijn enden den Graef van Hoogstraeten dat bijde stadthouder waers den Here van Henegou, den andere van Gelderlant en waeren groote heere en meesters die te hove gesien en geacht waerd, bij den lijser haeren lant heer.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.