Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 72

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 72

“Doen nijt od Pagze begeerde te sijn soo heeft hij sijn afgescheijt genomen van sijn Heere, en is tot Monfoort in Sticht van Uijterecht gekomen alwaer sijn vader en moeder woonachtig waeren, ende heeft doch sijn Pagze kleeren vande Heer van Gaesbeek afgeleijt, en sijn onversheiden hen over gekleet als een edelman en heeft hem doen gestelt voor edelman als ’t hof van heer Jost Borgrave bij Monfoort daer hij mede tougs nae Hongarie inden krijgs tegen den Turs die ter selver tijt in Hongarre gevallen was, en daer nae is hij weder mit sijn Heer des Heer van Montfoort, uijt Hongarie door Vransrijk weder tot Montfoort in Sticht van Uijtert gekomen, inde Heer luischijt van sijn Heer, en korts daer nae is den Heer van Monfoort Frans geworden ende lans krans sijnde is Anno op sijn floot tot Monfoort desch werrdet overleden en in den Heere gerust doch out 27 jaers.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.