Home » Evolutietheorie

Categoriearchief: Evolutietheorie

‘Hoe bestaat het!’ – Thema-avond over schepping en evolutie

In 2009 werd het boek ‘Hoe bestaat het!‘ vertaald en uitgegeven. Het boek is een creationistische bestseller geworden en wordt nog steeds veelvuldig geadviseerd en verkocht. Op 1 april 2009 werd er vanwege de verschijning van het boek een thema-avond georganiseerd. Hieronder delen we, met dank aan het Reformatorisch Dagblad, de video van de thema-avond.

‘Terug naar de Oorsprong’ – Moleculair bioloog dr. Peter Borger te gast bij de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow’ – Boekbespreking en interview

Op 20 mei 2022 sprak moleculair bioloog dr. Peter Borger voor de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow‘ over zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘. De lezing werd opgenomen en is via de onderstaande gedeelde link te bekijken. Noot van de redactie: Niet alles in de show heeft onze voorkeur (zoals af en toe de muziek- en/of woordkeuze), maar de hoofdlijn van de lezing kunnen we volgen.

Een vijftal andere artikelen en interviews van of over dr. Peter Borger:
Waarom het trekgedrag van de pijlstormvogel voor mij een argument is voor het bestaan van God.
Dr. Peter Borger: “Alle biologische informatie was al vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig” – De moleculair bioloog werd geïnterviewd voor het Reformatorisch Dagblad.
Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’.
Moleculair bioloog dr. Peter Borger vanwege zijn nieuwe boek te gast bij ‘Blue Tiger Studio’.
Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger.

De schepping bleef! God sprak geen beeldspraak – Prof. dr. Mart-Jan Paul spreekt op studentenconferentie HHJO

Op 13 oktober 2017 hield de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) een studentenconferentie. Op deze conferentie sprak predikant en oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul over hoe Genesis gelezen moet worden. Hij richt zich daarmee vooral op de bijbeluitleg. Genesis vormt het fundament van de christelijke levensbeschouwing. Kerkvaders preekten heel vaak over Genesis, tegenwoordig durven predikanten het vaak niet aan om uit Genesis te preken. Dat is opvallend omdat Genesis fundamenteel is.

Paulus’ debat met evolutionisten – Lessen van Paulus op de Areopagus

Paulus’ bezoek aan de Areopagus is nog steeds actueel. Discussies die daar werden gevoerd, komen we nu nog tegen. Zelfs over onderwerpen waarvan je het niet zou verwachten. Over schepping en evolutie bijvoorbeeld.

Moeten we de evolutietheorie als christenen van de 21-ste eeuw niet eens serieus gaan nemen? Zijn de feiten niet veel overtuigender dan we onder ogen willen zien? Moeten we niet kijken of de evolutietheorie inpasbaar is in de Bijbelse boodschap? Zulke vragen leven al jaren onder christenen. Maar anders dan tien jaar geleden zwellen deze geluiden nu ook aan in bij mensen in de gereformeerde gezindte. Want als je de wetenschap serieus wilt nemen, dan moet je er toch wat mee? Dus dan maar zoeken naar een compromis tussen schepping en evolutie.

Oude evolutionisten

Vaak denken we bij de evolutietheorie gelijk aan Charles Darwin (1809-1882). Best logisch, want voor hem was het zeker niet mainstream in Europa. Je verwacht het misschien niet, maar ook in de dagen van Paulus waren er veel evolutionisten. Toen Paulus op de Areopagus zijn rede hield, was hij door hen omgeven. In Handelingen 17:18 worden ze bij name genoemd: epicureïsche filosofen. Zij dachten in zekere zin als de hedendaagse evolutionisten: ze geloofden in oermaterie van waaruit al het zichtbare en onzichtbare om ons heen ontstaan zou zijn. In hun denken was geen ruimte voor een bovennatuurlijke macht die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het ontstaan en bestaan van de wereld. Daarmee was het leven ten diepste ook richtingloos, zinloos zelfs. Niet voor niets wordt het denken van de epicuristen vaak omschreven als: ‘Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij’.

Niet diplomatiek

Hoe treedt Paulus deze geleerde wetenschappers tegemoet? Zoekt hij een compromis? Machtig klinken de woorden van Paulus over de top van de Areopagus: ‘De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft; en heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehele aardbodem te wonen’. Had Paulus het niet wat diplomatieker aan kunnen pakken richting de epicuristen? Want het kan niet anders of bij een overtuigde epicurist ging de deur gelijk dicht. Zo konden ze Paulus toch niet serieus nemen? Welke wetenschapper geloofde nu in één almachtige God die alles gemaakt had en ieder en alles dagelijks nieuwe adem geeft? En die God zal straks de aardbodem ook nog eens rechtvaardiglijk oordelen?

Bekeerde evolutionisten?

De meeste epicuristen zullen wel geen interesse gehad hebben in een nieuw referaat van Paulus. Ze hielden liever vast aan een wetenschappelijk wereldbeeld waarin ze uiteindelijk zelf konden bepalen hoe ze leefden. Veroordeel hen maar niet. Zegt Paulus niet op een andere plek: ‘Gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen?’ Toch is hiermee niet alles gezegd. De machtige woorden van Paulus droegen vrucht. Was Dionysius ook een epicurist, ofwel een evolutionist? Was Dámaris het? Eén ding is zeker: dan was dat na Paulus’ rede anders. Gods Woord heeft kracht. Dat was in Genesis 1 zo, dat was in Handelingen 17 zo en dat is anno 2022 nog zo. De evolutietheorie doet daar niets toe of af.

EVOLUTIETHEORIE IS OVERAL
Het evolutiedenken is overal in doorgesijpeld. Neem bijvoorbeeld zomaar een informatief filmpje van de Open Universiteit met als titel Waarom je eigenlijk helemaal geen acht uur slapen nodig hebt. „Hoe komt het dat je ouders wakker schrikken wanneer je als zestienjarige ‘s zaterdagsavonds om twaalf uur maar één krakend geluid op de trap maakt?” vraagt de presentator zich af. „Heel eenvoudig: dat is een overgebleven overlevingsreflex van onze voorouders toen ze als aapachtigen nog op de steppen leefden. Hoorden ze dan in hun slaap een roofdier dichterbij sluipen, dan konden ze tijdig de benen nemen.” Logisch, toch? Verdere uitleg wordt niet gegeven. ‘Feiten’ hoef je immers niet te bewijzen?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de GezinsGids. De volledige bronvermelding luidt: Mulder, T.P.A., 2022, Paulus’ debat met evolutionisten. Lessen van Paulus op de Areopagus deel 2, GezinsGids 74 (19): 58-59.

Mijn geloof scheef? De invloed van ‘schevolutie’ – Ds. Dirk Jan Diepenbroek spreekt op studentenconferentie HHJO

Op 13 oktober 2017 hield de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) een studentenconferentie. Op deze conferentie sprak de predikant Dirk Jan Diepenbroek over de vraag of het christelijk geloof niet scheef gaat als we evolutie (in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming) accepteren. In de lezing bekritiseerde hij het boek van de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink, ‘En de Aarde bracht voort’.

Evolutie en ForumC – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Cors Visser (RD 10-4-2013) stelt dat christenen vragen over schepping en evolutie niet uit de weg moeten gaan. Ik ben blij met een dergelijk genuanceerd stuk. In de praktijk is ForumC helaas niet zo genuanceerd als het artikel laat zien. ForumC helt over naar het theïstisch evolutionisme en doet beide partijen (theïstisch evolutionisten en creationisten) niet evenveel recht. Een onderzoekje naar recente bronnen van ForumC bevestigt dit (zie een artikel op mijn weblog scheppingsmodel.wordpress.com). Waarom zegt ForumC dat het een neutraal platform is, maar promoot het theïstische evolutie? Waarom wordt het scheppingsmodel genegeerd of –als het besproken wordt– bekritiseerd? Waarom nodigt ForumC geen creationistische schrijvers uit en neemt het alleen theïstische evolutionisten in de arm?

ForumC heeft mijns inziens twee opties. Het moet óf intern nadenken over de vraag hoe het creationisten evenveel aan het woord kan laten als theïstisch evolutionisten. Óf het moet zijn doelstellingen veranderen en zich niet langer profileren als een neutraal platform voor geloof en wetenschap, maar als een platform voor theïstische evolutie.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2013, Evolutie (II), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 43 (19): 7.

Middagsymposium over Gods goede schepping en dierlijk lijden – Naar aanleiding van het verschijnen van de handelseditie van het proefschrift van prof. dr. Piet Slootweg

Onlangs (in 2021) promoveerde patholoog en theoloog prof. dr. Piet Slootweg voor de tweede keer. Dit keer aan de Vrije Universiteit op een proefschrift met als titel ’Teeth and Talons Whetted for Slaughter’: Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961).1 Afgelopen maand verscheen de handelseditie van het proefschrift bij uitgeverij Brevier. Op 3 juni 2022 wordt er een middagsymposium georganiseerd door het Herman Bavinck Center van de VU. Het symposium draagt de titel ‘Geschapen om te doden?‘ en de ondertitel ‘Middagsymposium over het lijden van dieren in theologisch perspectief‘. Een belangrijk onderwerp en een relevant discussiepunt!2

Omslagpunt

Slootweg onderzocht in hoeverre de evolutietheorie van Darwin een omslagpunt in het denken over de goedheid van de schepping en het lijden van dieren? Met Slootweg ben ik het eens dat al ver voor Darwin dierlijk lijden en een goede schepping als theologisch probleem ervaren werd. Stierven dieren pas ná de zondeval? Hoe werd hier door de kerk van alle eeuwen over gedacht? Daar is discussie over. Die discussie zal gevoerd worden op het symposium van 3 juni 2022. Helaas ben ik 3 juni, vanwege privézaken, verhinderd om te komen. Het is mij nog niet bekend of het symposium ook zal worden opgenomen zodat deze later terug te kijken is.

Programma

13.30 uur Prof. dr. H. van den Belt – Opening
13.40 uur Dr. P. Rouwendal – Overhandiging eerste exemplaar.
13.45 uur Dr. B.A. Zuiddam – Eerste reactie op het boek.
14.05 uur Dr. I.H. Stamhuis – Tweede reactie op het boek.
14.25 uur Korte vragenronde voor verhelderingsvragen.
14.30 uur Pauze.
14.50 uur Dr. H.D. Peels – Derde reactie op het boek.
15.10 uur Korte vragenronde voor verhelderingsvragen.
15.15 uur Prof. dr. P.J. Slootweg – Reactie van de auteur.
15.30 uur Discussie met de zaal.
16.00 uur Sluiting.

WIE, WAT, WAAR, WANNEER?
Wanneer?: Vrijdagmiddag 3 juni 2022, 13.30-16.00 uur.
Waar?: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam, zaal 2A-33.
Wie?: Studenten, pastors en predikanten, (kerk)historici en ieder met belangstelling voor geloof & wetenschap.
Opgave?: Opgave bij Geert Verschuure, student-assistent van het Herman Bavinck Centrum.

Voetnoten

Dr. C.P. Polderman: “De zaak op losse schroeven zetten en de evolutiegedachte omarmen vind ik vreselijk”

In het Reformatorisch Dagblad van 8 april 2022 werd oud-docent dr. C.P. Polderman bevraagd op boeken die invloed hebben (gehad) op zijn leven. Polderman noemde er zes. Hij raadde ook één boek aan als weerwoord tegen het ‘omarmen van de evolutiegedachte’ door veel medechristenen.1

Biografie

Dr. C.P. Polderman studeerde economische en sociale wetenschappen aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. In 1996 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift met als titel ‘Kerk en wereld, een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie’. In zijn werkzame leven was hij docent economie aan de Hogeschool Zeeland. Kerkelijk is hij betrokken bij de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. Hij neemt ook zitting in de Raad van Advies van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Top-6

De top-6 van boeken die invloed hebben (gehad) op het leven van dr. Polderman zijn: (1) Ds. G. de Lange, Bijbelse toekomstverwachting, (2) Dr. P. de Vries, Die mij heeft liefgehad, (3) Ds. L. Huisman, Geen ander Evangelie, (4) Dr. C. Trimp, Betwist Schriftgezag, (5) Andrew Murray, Ziende op Jezus, (6) Al-Ghazali, Verlost van onzin.

Betwist Schriftgezag

Polderman geniet naast de kinderboeken van J.J. Frinsel ook van academische werken. Hij verwijst in het interview naar het proefschrift van dr. P. de Vries, ‘”Die mij heeft liefgehad”, over de betkenins van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen’.2 Polderman noemt dr. De Vries ‘een van de grote rechtzinnige geleerden op dit moment’.3 Onlangs kwam de geïnterviewde in het bezit van het al wat oudere boek ‘Betwist Schriftgezag’ van dr. C. Trimp.4 Hij is onder de indruk van dit werk uit 1971. Polderman:

“Laatst overleed een gemeentelid. Niet lang daarna vroeg zijn weduwe: “Kom eens langs, er zijn zo veel boeken, ik weet niet wat ik daarmee moet doen.” Ik viel achterover van verbazing: wat had die man veel verzameld. Tussen zijn theologiecollectie zat ook ‘Betwist Schriftgezag’, een bundel opstellen over de autoriteit van de Bijbel door de vrijgemaakt gereformeerde dr. C. Trimp. Wat in onze tijd hoogleraren als Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi doen – de zaak op losse schroeven zetten en de evolutietheorie omarmen – dat vind ik vreselijk. Daarmee ondermijn je het Schriftgezag. Wat is er dan door die oude, vrijgemaakte mannen zoals Trimp, die deze opstellen schreef in 1971, toen al goed werk verzet als tegenhanger van bijvoorbeeld Kuitert. Hij heeft in dit boek echt heel mooie dingen gezegd. Hadden Van den Brink & Co daar maar eens naar gekeken, denk ik dan.”

De wijze Salomo schreef ooit eens dat er niets nieuws is onder de zon (Prediker 1:9). Veel werken uit de vorige eeuw zijn nog steeds bruikbaar als weerwoord tegen het, in orthodox-christelijke kring, opkomende theïstische evolutionisme. Dr. C.P. Polderman en het Reformatorisch Dagblad hebben een goed werk gedaan door hier weer eens op te wijzen.

Voetnoten

Studie: Bijbel en Oorsprong (1-4) – Een overzicht

In 2021 hield de bioloog ir. Kees Fieggen een vierdelige presentatie in Dokkum rond het thema ‘Bijbel en Oorsprong‘. Hij dacht met de luisteraars na over vragen als het geschapen en ontworpen leven en de uniciteit van de mens. De afgelopen tijd konden we met dank aan Bijbelse Bron deze video’s ook op deze website delen. Hieronder een overzicht.

Deel 1: Het leven is geschapen volgens de Bijbel.
Deel 2: Het leven is ontworpen volgens de wetenschap.
Deel 3: Adam en Christus: wie is de mens?
Deel 4: Adam en Christus: Waarom Genesis letterlijk lezen?

Schepping-evolutie – Een kort briefje over ‘de gebroken rietstaf’

Prof. dr. G. van den Brink noemt het jongeaardecreationisme, genormeerd aan Gods Woord, een „rietstaf die de hand doorboort” (2 Kon. 18:21 en Jes. 36:6) (Reformatorisch Dagblad van 16-8-2017). Hij vergelijkt het vertrouwen op deze visie met het vertrouwen op redding door ‘heidenen’, terwijl juist de evolutiefilosofie die uitgaat van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden, van ‘heidense’ oorsprong is (zie Anaximander en andere Grieks-Romeinse denkers). We moeten ons vertrouwen echter, net als koning Hizkia (2 Kon. 19 en Jes. 37), niet stellen op mensen of natuurfilosofieën, maar op God en Zijn Woord.

Prof. Van den Brink blijft in zijn boek ”En de aarde bracht voort” vooral steken bij verouderde creationistische werken (bijvoorbeeld uit 1923 en 1961). Zijn oordeel dat huidige creationistische verklaringen „geen been hebben om op te staan” en „gekunsteld en speculatief” zijn, berust niet op eigen onderzoek. Hij zou er goed aan doen de jong-historische werkelijkheidsopvatting te beoordelen op haar eigen merites en op grond van recentere literatuur, bijvoorbeeld Brand en Chadwick (2016), Brandt (2015), Gibson e.a. (2011), Hartnett (2012), Snelling (2009) en Wood en Garner (2009).

Volgens prof. Van den Brink zouden creationisten hoofdzakelijk inzetten op pr. De creationistische stroming zet integendeel veel (vrije) tijd en geld in voor onderzoek (denk aan de Core Academy of Science). In het RD werd de jong-historische scheppingsleer overigens vaker verdedigd dan prof. Van den Brink aangeeft.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017, Schepping en evolutie (XV), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (121): 8.