Home » Nieuws » Patholoog dr. Piet Slootweg schrijft een boek over God en dierenleed

Patholoog dr. Piet Slootweg schrijft een boek over God en dierenleed

Emeritus hoogleraar pathologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, prof. dr. Piet Slootweg, schrijft een boek over God en dierenleed. Dat wordt aangekondigd in de Aanbiedingscatalogus Najaar 2021 van uitgeverij Brevier.1 Het werk zal een Engelstalige academische uitgave worden.

De titel van het boek is ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’. De ondertitel luidt: ‘Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)’. Het boek verschijnt onder leiding van prof. Andreas J. Beck in de serie ‘Studies in the History of Church and Theology’ en is volgens de uitgeverij ‘relevant voor de bezinning op evolutie en christelijk geloof’. Het zal een ‘onderzoek’ zijn ‘naar de historische visie op God en dierenleed’. Het boek telt 550 pagina’s en wordt ‘Academische theologie’ genoemd. De prijs is ook academisch, het kost maar liefst 99 euro, en zal daarom vermoedelijk geen bestseller worden. Toch is het belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan is. Lijden, pijn en dood (ook in het dierenrijk) vormen een heet hangijzer in de discussie tussen theïstisch evolutionisten en creationisten.

De auteur die op 2 november 2015 zijn afscheidsrede hield als hoogleraar Klinische Pathologie2 heeft al vaker geschreven over dierenleed en Gods schepping. In 2013 was hij daarover in het Reformatorisch Dagblad in discussie met de classicus en theoloog prof. dr. Benno Zuiddam.3 Hij gaf aan dat wie ‘de dood in het dierenrijk een gevolg van de zondeval noemt, maakt het geloof onaanvaardbaar voor natuurwetenschappers’.4 Slootweg schaart zich naar eigen zeggen onder de zogenoemde theïstische evolutionisten. Tijdens de boekpresentatie ‘Oorspronkelijk’ van de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul trad Slootweg, in een vriendelijk debat met prof. dr. ir. Hans Degens, op als theïstisch evolutionistisch opponent.5  Nu dus een academisch werk over dit thema, dat relevant is voor de bezinning op evolutie en het christelijk geloof. Bij de uitgeverij verscheen eerder het grotendeels theïstisch evolutionistische boek ‘En God zag dat het goed was’.6 Dit boek zal ziende op de taal, het academische gehalte en de prijs vermoedelijk minder verkocht worden. Toch ben ik benieuwd naar dit academische werk van dr. Piet Slootweg. Theïstisch evolutionisten hebben moeite met het verklaren van dieren- en mensenleed vóór de zondeval, volgens de meeste jongeaardecreationisten was er vóór de zondeval geen dieren- en mensenleed. Welke oplossingen zal prof. Slootweg vanuit de geschiedenis aandragen voor dit vraagstuk?

Voetnoten

  1. De catalogus is via Issuu te bekijken: https://issuu.com/svcb/docs/chrbrevier-bwaanbieding-0721-web. De website van de uitgever is hier te vinden: https://www.brevieruitgeverij.nl/. Het boek is nog niet op deze website te vinden.
  2. Zie hier een bericht daarover: https://www.ntvt.nl/actueel/actueel-item/t/afscheidscollege-prof-dr-p-slootweg.
  3. Prof. Zuiddam schreef in 2013 een artikel voor de opiniepagina over kerkvaders en dierenleed: https://www.rd.nl/artikel/536566-kerkvaders-voorzien-vegetarische-roofdieren-op-nieuwe-aarde. Prof. Slootweg reageerde hierop door middel van de in de volgende voetnoot genoemde bijdrage. Prof. Zuiddam reageerde daar weer op met een bijdrage. Zie voor de laatste bijdrage van Zuiddam in deze discussie de link: https://www.rd.nl/artikel/536794-lees-boek-van-natuur-met-geopende-bijbel.
  4. https://www.rd.nl/artikel/536218-toon-respect-voor-natuurwetenschappen.
  5. De hele boekpresentatie is hier terug te zien: https://youtu.be/zfsh7H-zGC4. Binnenkort wordt deze video ook gedeeld via deze website.
  6. https://www.brevieruitgeverij.nl/boeken/9789492701060/en-god-zag-dat-het-goed-was.html.