Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elisabeth Honig (1856-1890)

Overlijdensakte van Elisabeth Honig (1856-1890)

Overlijdensakte van Elisabeth Honig (1856-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wonseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elisabeth Honig (1856-1890) weergegeven.1 Op 15 december 1890 verscheen Schelte Flameling (1857-1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wonseradeel om aangifte te doen van het overlijden van Elisabeth. Schelte was drie en dertig jaar oud en klerk van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dooitze Smeding (1860-1949), dertig jaar oud en klerk van beroep. Beide aangevers woonde te Witmarsum. Zij verklaarden dat Elisabeth op 12 december 1890 om half zeven ’s avonds is overleden te Burgwerd in de leeftijd van vier en dertig jaar. Ze was geboren te Leiden en woonachtig te Burgwerd.2 Elisabeth was de echtgenote van Hendrik Anthonijzoon van Griethuijsen (1851-1907) en een dochter van Johannes Honig3 (1824-1905) en wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873).4 Johannes is zonder beroep een woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Achtkarspelen, overlijdensakten, 1890, aktenummer 220. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elisabeth-honig-1856-1890/.
  3. Hij heet eigenlijk Johannes Marinus.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.