Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Overlijdensakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Overlijdensakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) weergegeven.1 Op 22 mei 1907 verscheen Johan Frederik Christiaan Tigges (1861-1913) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Johan Frederik Christiaan was zes en veertig jaar oud en bedienaar van begrafenis van beroep. Hij deed de aangifte samen met Arie Marinus van der Lee (1867-1945), veertig jaar oud en gemeentebode van beroep. De aangevers verklaarden dat Hendrik op 20 mei om half vier in de middag aan de Koornmarkt 31 is overleden in de leeftijd van vijf en vijftig jaar. Hij was predikant in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Delft en geboren te SintJohannesga, gemeente Schoterland. Hij woonde te Delft en was ten eerste weduwnaar van Elisabeth Honig (1856-1890). Zij overleed te Burgwerd in de Gemeente Wonseradeel.2 Ten tweede was hij weduwnaar van Catharina van Woerden (1850-1898). Zij overleed te Oosterwolde in de Gemeente Oostellingwerf. Hij was ten derde echtgenoot van Wilhelmina Geertruida Fliehe (1869-1962). Wilhelmina Geertruida was zonder beroep en woonachtig te Delft. Hendrik was een zoon van wijlen echtelieden Anthony van Griethuijsen (1826-1855) en Trijntje Jans Oppedijk (1829-1897). Anthony was overleden te Hijlaard, gemeente Baarderadeel en Trijntje was overleden te IJlst.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1907, aktenummer 255. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-honig-1856-1890/.