Home » Genealogie » Geboorteakte van Elisabeth Honig (1856-1890)

Geboorteakte van Elisabeth Honig (1856-1890)

Geboorteakte van Elisabeth Honig (1856-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elisabeth Honig (1856-1890) weergegeven.1 Op 4 maart 1856 om half twaalf in de ochtend verscheen Johannes Marinus Honig (1824-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Leiden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Johannes Marinus was een en dertig jaar oud, winkelier van beroep en woonachtig aan de Maarsmansteeg te Leiden. Hij gaf aan dat Elisabeth op 3 maart 1856 om acht uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Johannes Marinus had twee getuigen meegebracht: (1) Hendrik Johannes Hoeleg (±1819-?)3, zeven en dertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig aan de Hazelaarstraat, en (2) Izaak Jacobus Walle (1825-1884), dertig jaar oud, winkelier van beroep en woonachtig op de Vischmarkt.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, geboorteakten, 1856, aktenummer 238. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  3. De achternaam is niet goed te lezen.