Home » Genealogie » Overlijdensakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878)

Overlijdensakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878)

Overlijdensakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878) weergegeven.1 Op 12 september 1878 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Catharinus Elisaberthus. Hij was negen en dertig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Leendert van der Gulden (1817-1881), een en zestig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Catharinus Elisaberthus op 12 september 1878 om vier uur in de nacht is overleden in de ouderdom van vijf maanden.2 Hij was een zoon van wijlen Hendrik van Meerten (1840-1878) en van Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926).3 Laatstgenoemde was zonder beroep en woonachtig aan de Kromme Nieuwe Gracht G 340 te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1878, aktenummer 1355. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharinus-elisaberthus-van-meerten-1878-1878/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.