Home » Genealogie » Geboorteakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878)

Geboorteakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878)

Geboorteakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Catharinus Elisaberthus van Meerten (1878-1878) weergegeven.1 Op 9 april 1878 verscheen Johannis Cornelis Coké (±1821-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van Catharinus Elisaberthus. Johannis Cornelis was zeven en vijftig jaar oud, heel- en verloskundige van beroep en woonachtig te Utrecht aan de Oude Gracht B59. Hij verklaarde dat Catharinus Elisaberthus geboren is op 7 april 1878 om drie uur in de middag. De naam van zijn moeder was Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926). Zij was de weduwe van Hendrik van Meerten (1840-1878) die overleden is op 7 maart 1848.2 Catharina Elisabeth woont aan de Kromme Nieuwe Gracht G340 te Utrecht. Johannis Cornelis had twee getuigen meegebracht: (1) Willem Leendert van der Gulden (1817-1881), een en zestig jaar oud en bode van beroep, en (2) Jan Tjabring (1840-1916), acht en dertig jaar oud en bode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1878, aktenummer 717. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.