Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cora Johanna Catharina van Meerten (1899-1970)

Overlijdensakte van Cora Johanna Catharina van Meerten (1899-1970)

Overlijdensakte van Cora Johanna Catharina van Meerten (1899-1970) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Vleuten-De Meern.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cora Johanna Catharina van Meerten (1899-1970) weergegeven.1 Op 17 april 1970 verscheen Wilke Kruizinga voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Vleuten-De Meern om aangifte te doen van het overlijden van Cora Johanna Catharina. Wilke was vijf en dertig jaar oud en uitvaartleider van beroep. Hij woonde te Utrecht. Hij verklaarde dat Cora Johanna Catharina op 15 april 1970 is overleden om acht uur in de avond. Zij was geboren te Salatiga (Nederlands Indië) op 5 augustus 1899 en voor haar overlijden woonachtig te Vleuten-De Meern. Ze is ongehuwd gebleven en een dochter van wijlen de echtelieden Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Vleuten-De Meern, Overlijdensakten, 1970, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-abraham-van-meerten-1874-1955-en-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.