Home » Genealogie » Huwelijksakte van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Huwelijksakte van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Eerste blad van de huwelijksakte van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964) weergegeven.1 Op 6 november 1903 verschenen zij voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar betreft jonkheer Gerard Alfred van Nispen (1868-1949).2

Gerrit Gerritsen was twee en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.3 Gerrit was een minderjarige zoon van Cornelis Gerritsen (1851-1934) en van Alida Jager (1853-1929). Cornelis was arbeider ven beroep en Alida zonder beroep. Beide woonachtig te Opheusden.

Meggel van Meerten was twee en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden.4 Zij was een minderjarige dochter van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Jerfaas was arbeider van beroep en Elizabeth was overleden.5

Het stel had de volgende getuigen meegebracht, die allen in Opheusden woonde:

 1. Dirk Martinus Vermeer (1867-1932), zes en dertig jaar oud, arbeider van beroep en volgens de akte niet verwant aan bruidegom of bruid.6
 2. Arend Jager (1851-1925), twee en vijftig jaar, boomkweker van beroep en oom van de bruidegom.7
 3. Andries van Meerten (1875-1909), zeven en twintig jaar oud, sigarenmaker van beroep en broer van de bruid.8
 4. Jan Willem van Meerten (1878-1944), vijf en twintig jaar oud, sigarensorteerder van beroep en broer van de bruid.9

Om het huwelijk te voltrekken waren er bewijsstukken nodig. De volgende stukken werden overhandigd:

 1. De geboorteakte van de bruidegom, waaruit blijkt dat deze geboren is op 22 februari 1881.
 2. De geboorteakte van de bruid, waaruit blijkt dat deze is geboren op 6 april 1881.
 3. Het certificaat van de commissaris van de koningin in de provincie Gelderland, waaruit blijkt dat de bruidegom heeft voldaan aan de verplichtingen aangaande de Nationale Militie (dienstplicht).
 4. De overlijdensakte van de moeder van de bruid.10

De zondagse huwelijksafkondigingen op 25 oktober 1903 en op 1 november 1903 hebben zonder stuiting plaatsgehad. Daarnaast gaven de ouders van de bruidegom en de vader van de bruid mondelinge toestemming tot dit huwelijk. Hierna heeft de burgemeester het stel in het huwelijk verbonden. Hierna ondertekenden de getuigen de huwelijksakte met uitzondering van de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid. Zij verklaarden niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd hadden.11

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1903, aktenummer 21. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Gerard Alfred van Nispen was burgemeester van de Gemeente Kesteren van 1895 tot 1905. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Alfred_van_Nispen.
 3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
 4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-meggel-van-meerten-1881-1907/.
 5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
 6. Dit laatste is onjuist: Dirk Martinus was een halfbroer van Meggel. Hij is ongehuwd gebleven. Zie hier voor zijn geboorteakte: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
 7. Arend was de broer van Alida Jager de moeder van Gerrit.
 8. Andries was een broer van Meggel. Hij trouwde eerst met Aaltje Vermeer (1871-1904) (https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/) en daarna met Evertje van de Kolk (1887-1974) (https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-evertje-van-de-kolk-1887-1974/).
 9. Jan Willem was een broer van Meggel. Hij trouwde met Teuntje Wevers (1887-1967) (https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/).
 10. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
 11. Van Jerfaas is wel een handtekening bekend: https://oorsprong.info/was-jerfaas-van-meerten-1837-1908-analfabeet/.