Home » Genealogie » Doopinschrijving van Christijntje Gordon (1717-?)

Doopinschrijving van Christijntje Gordon (1717-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Christijntje Gordon (1717-?) weergegeven.1 Christijntje was een dochter van Samuël Gordon (?-?) en Engel Jans (?-?). Als doopgetuige was Neeltje van Borkel (?-?) j.d. aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 31. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.