Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) weergegeven.1 Op 27 januari 1900 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Jerfaas was twee en zestig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde in Opheusden. Hij verklaarde dat Elizabeth op 27 januari 1900 om vijf uur in de morgen is overleden in de leeftijd van vier en vijftig jaar. Elizabeth was zoals gezegd echtgenoot van Jerfaas van Meerten2 en geboren op 23 september 18453. Zij was een dochter van de wijlen echtelieden Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofse (1830-1892). Jerfaas had als getuige meegebracht Geurt Verwoert (1849-1933), vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij niet geleerd had om te schrijven.

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1900, aktenummer 5. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elizabeth-vermeer-1845-1900/.