Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Geboorteakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Geboorteakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964) weergegeven.1 Op 23 februari 1881 verscheen Cornelis Gerritsen (1851-1934) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de Gemeente Kesteren om de geboorte van zijn zoon aan te geven. Cornelis was dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij verklaarde dat Gerrit op 22 februari 1881 om zeven uur ’s avonds is geboren. Hij is geboren in het huis nummer 208 te Opheusden. Zijn moeder was Alida Jager (1853-1929). Alida was zonder beroep. Cornelis had twee getuigen meegebracht: (1) Antonie van Gijtenbeek (1813-1886), acht en zestig jaar oud en gemeentebode van beroep, (2) Gerrit Vermeer (1840-?), veertig jaar oud en boomkweker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1881, aktenummer 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.