Home » Genealogie » Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 19: Gerichtssignaat Bank Zoelen 1581-1604

Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 19: Gerichtssignaat Bank Zoelen 1581-1604

In 2007 promoveerde dr. Peter D. Spies aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een belangrijke studie naar de classis van Tiel. De titel van zijn proefschrift luidt ‘De classis van Tiel 1579-1816: De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen’.1 Daarna heeft dr. Spies ook niet stilgezeten en heeft hij diverse gerichtelijke transcripties en ander transcriptiewerk uitgegeven. Zo ook de ‘Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe’. We hopen de komen de tijd, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, deze transcripties door te nemen op zoek naar stamgenoten. Het betreft vooral individuen met de achternaam ‘Van Meerten’ of aangetrouwde leden van deze familie. Als het gaat om de vrouwelijke lijn nemen we, gewoontegetrouw, alleen de kinderen en aan die kinderen aangetrouwde gezinsleden (dus man of vrouw) mee. Na verloop van het genealogisch onderzoek is het mogelijk dat dit artikel wijzigingen ondergaat, bijvoorbeeld als wordt ontdekt dat naam X of Y ook tot (afstammelingen van) dit geslacht behoort. Hieronder de bestudering van het veertiende deel.2

Het negentiende deel bestaat eigenlijk uit twee verschillende delen. Deze delen zijn later aan elkaar gebonden. Dr. Spies geeft aan dat deze boeken samen bijzonder van belang zijn ‘voor het inzicht in de rechtspraak in de Nederbetuwe, daar voor de meeste jaren geldt dat dit de enige aantekeningen zijn die bewaard zijn gebleven’. Voor de Bank van Kesteren ontbreekt namelijk het signaat tot 1587. Het gaat vooral om civielrechtelijke zaken.

De naam Dirck (Derick of Diederik) van Brakell laat ik voor nu even rusten, omdat er meerdere individuen met deze voor- en achternaam tegelijkertijd hebben geleefd. Pas wanneer er meer helder is over deze individuen wil ik ze hieronder toevoegen.

Ernst van Meerten

Op bladzijde 12 wordt als Ernst van Meerten genoemd onder de gerichtslieden. Het gaat om 16 november 1581. Het is voor mij (nog) niet duidelijk hoe deze Ernst verwant is aan de andere ‘Van Meertens’. In dit boek heet hij Ernst van den Merten.

Heijmerick van Bemmel

Net als in de andere besproken delen komt ook hier Heijmerick van Bemmel in voor. Heijmerick was getrouwd met Anna van Meerten en een schoonzoon van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.3 Veelal wordt zijn naam genoemd als aanwezige van het ridderschap op een gerichtsdag. Dat betreft op 29 januari 15784 (?)5, 7 december 15876, 24 juli 15887, 8 juli 15968 en 1 maart 15999 Daarna komt Heijmerick niet meer voor, mogelijk is hij kort ná 1599 overleden.

Evert van Delen

Ook in dit boek komt Evert van Delen voor. Hij was de echtgenoot van Elisabeth van Leeuwen.10 In dit boek komt hij nog slechts twee keer voor en dan helemaal aan het begin van het boek. Zijn naam wordt dan genoemd als aanwezige van het ridderschap ten tijde van de gerichtsdag of om het uitspreken van een oordeel tijdens zo’n gerichtsdag. Het gaat dan om donderdag 8 juni 158111. Op pagina 9 wordt hij Evert van Deelen van Lair genoemd.12 Mogelijk is hij kort ná 1581 overleden.

Lodewijk van Brakell

Lodewijk van Brakell komt ook een aantal keren voor in dit boek. Lodewijk was een zoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.13 Lodewijk komt, net als zijn oom Heijmerick hierboven, vaak alleen als naam. Als aanwezige van het ridderschap of om een oordeel uit te spreken. Het gaat betreft op 29 januari 157714 (?)15, 26 juni 158716, 7 december 158717, 24 juli 158818, 9 juli 159019, 29 juni 159220, 17 mei 159321 en 31 mei 159322.

Voetnoten

 1. Het voornemen ligt er om dit proefschrift in een drieluik te bespreken voor deze website.
 2. Bron: Spies, P.D., 2019, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Zoelen 1581-1604. Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 19 (Pumbo.nl).
 3. Het parenteel van Heijmerick en Anna is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/. Het parenteel van hun (schoon)ouders hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
 4. Pagina 51, 54 en 55.
 5. Is hier een tiental vergeten?
 6. Pagina 61.
 7. Pagina 66.
 8. Pagina 125.
 9. Pagina 149.
 10. Het parenteel van Albert van Leeuwen en Hillegonda van Meerten, de (schoon)ouders van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
 11. Pagina 7 en 9.
 12. Zie voor ‘Van Lair’ dit artikel: https://oorsprong.info/van-meertens-en-aanverwanten-in-het-tweede-deel-van-het-nederlandsch-geslacht-stam-en-wapen-boek/.
 13. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
 14. Pagina 51.
 15. Die ook hierboven bij Heijmerick van Bemmel.
 16. Pagina 56.
 17. Pagina 61.
 18. Pagina 66.
 19. Pagina 79.
 20. Pagina 87.
 21. Pagina 90 en 92.
 22. Pagina 93.