Home » Genealogie » Van Meertens en aanverwanten in het tweede deel van het Nederlandsch Geslacht-, Stam- en Wapen-Boek

Van Meertens en aanverwanten in het tweede deel van het Nederlandsch Geslacht-, Stam- en Wapen-Boek

Het eerste deel van ‘Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën, in de Zeven Vereenigde Provinciën; opgemaakt uit oude en echte gedenkstukken; doormengd met veele weetenswaardige Historische Byzonderheden, byeen en in orde gebragt, door wylen Abraham Ferwerda; en met de noodige registers, zo der geslachten als der wapenen voorzien, door, Jacobus de Kok’ omvat de achternaamletters C-E. Het tweede deel verscheen te Amsterdam bij J.B. Elwe, en D.M. Langeveld in het jaar 1785. Het omvat verschillende adellijke geslachten en ook één telgen uit het geslacht Van Meerten.

Hillegonda van Meerten

Op bladzijde 176 van de digitale editie wordt het geslacht ‘Van Delen’ beschreven. Evert van Delen is de zoon van Winant van Delen van Laar. Winant was op het Ridderceel van het jaar 1555 en ook op de Landdagen tot het jaar 1570. De moeder van Evert was Anna van Cattenborch. Winant van Delen is in 1573 na zijn vrouw overleden. Het echtpaar heeft zes kinderen gehad. Een van hen was Evert van Delen van Laar. Evert trouwde in het jaar 1562 te Laar met Elizabeth. Elizabeth was de dochter van Albert van Leeuwen en Hillegond van Meerten.1 Tijdens de bruiloft waren de huwelijkslieden wegens de bruidegom: Wynand van Delen, Brand van Delen en Johan van Cattenborch. Wegens de bruid waren de huwelijkslieden: Adriaan van Leeuwen en Herman van Leeuwen. Evert werd beleend met Laar door overgifte van zijn vader in het jaar 1562. Samen kregen ze vier kinderen.

Voetnoten

  1. Voor het parenteel van Albert en Hillegonda zie: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.