Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 15

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 15

“want de Beschrijf brief van Henr: van Etten Land Drost van Veluwe aan hem om te Eede op het Amptsgerigt van sijn Ampt te compareeren, luid 4 Mai 1678 Edele Erntfeste Diderik van Brakell Rigter der Stad Thiell, de Naam van de stad, soo wel als de sijne met twee ll geschreeve sijnde.

Hij wierd in 1649 met den Brakell te Rijswijk in de Neder Betuwe als sijne Vader Floris beleeent, volgens t’ extract uijt t’ leen Register van Cuilemborgh in dato 12 Nov: 1758 hier bij leggende. Hij trouwde 1677 den 5e Dec: te Rijswijk bij den Haag Justina of Josina van Borssele tot Geldermalsen in 1653 te Middelburg gebooren, sij stierf in 1691 oud in haar 38e Jaar aan de kindersiekte. Hij stierf in 1702 oud 55 Jaar en sijn beide in de Tombe door haar beijde in de kerk van Rijswijk in de Neder Betuwe op gerigt, begraaven van.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?