Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 16

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 16

“van 8 kinders, die sij in 14 Jaaren, met Malkander gehad hadden, naalatende, 5 zoonen.
1e zoon Floris Adriaen van Brakell, welkers Posteriteit volgt
2e zoon Jacob van Brakell welkers Posteriteit ziet op Pag: deses 21.
3e zoon Carel Philip van Brakell Beschreeve in de Ridderschap van Nijmegen Ambt Jonker in Maes en Waal ontfanger der Geestelijke goederen in t’Marquisaat van Bergen op Zoom, getrouwt met Wilda van Wijhe Dogter Otto van Wijhe tot Echtelt en Sijna van Delen tot t Laar. Bij wien geen zoons maar 1 Dogter Justina van Brakell heeft nagelaten, getrouwt met Willem Hendrik van Borssele tot Geldermalsen haar vaders germain Neef, die Borgemeester.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?