Home » Genealogie » Geboorteakte van Willem Hof (1861-1929)

Geboorteakte van Willem Hof (1861-1929)

Geboorteakte van Willem Hof (1861-1929) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Menaldumadeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Willem Hof (1861-1929) weergegeven.1 Op 16 augustus 1861 verscheen Hendrik Beintema (1838-1893) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Menaldumadeel. Hendrik was twee en twintig jaar oud, heel- en vroedmeester van beroep en wonende te Berlikum. Hij verklaarde dat Willem, als één van de tweeling2, is geboren op 14 augustus 1861 om half twee in de nacht. De naam van zijn moeder was Klaaske (Klazes) Hof (1832-1919), zonder beroep en woonachtig te Klooster-Anjum. Wie de vader is, dat is onbekend. Hendrik had twee getuigen meegebracht: (1) Dirk Stellingwerf (1816-1871), vijf en veertig jaar oud en klerk van beroep, en (2) Anne van Nus (1837-1873), vier en twintig jaar en klerk van beroep. Beide getuigen woonden te Menaldum.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Menaldumadeel, geboorteakten, 1861, aktenummer 219. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn tweelingbroer was Klaas Hof (1861-1861). Klaas overleed op 5 oktober 1861 in de leeftijd van zeven weken.