Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maatje van der Brug (1863-1945)

Overlijdensakte van Maatje van der Brug (1863-1945)

Overlijdensakte van Maatje van der Brug (1863-1945) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Eibergen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maatje van der Brug (1863-1945) weergegeven.1 Op 9 juli 1945 verscheen Louisa Maria Elisabeth van Hulzen (1905-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Eibergen om aangifte te doen van het overlijden van Maatje. Louisa Maria Elisabeth was negen en dertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Eibergen. Zij verklaarde dat Maatje op 8 juli 1945 om kwart over acht in de ochtend is overleden in de leeftijd van één en tachtig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Woudsend en woonachtig te Eibergen.2 Maatje was de weduwe van Willem Hof (1861-1929) en een dochter van wijlen de echtelieden Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Eibergen, overlijdensakten, 1945, aktenummer 100. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maatje-van-der-brug-1863-1945/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.