Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem Hof (1861-1929)

Overlijdensakte van Willem Hof (1861-1929)

Overlijdensakte van Willem Hof (1861-1929) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Enschede.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Hof (1861-1929) weergegeven.1 Op 20 augustus 1929 verscheen Jan de Ruiter (1880-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Enschede om aangifte te doen van het overlijden van Willem. Jan was acht en veertig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Lonneker. Hij deed de aangifte samen met Albert Herman Baltes (1883-1964), zes en veertig jaar, aanspreker van beroep en woonachtig te Enschede. Zij verklaarden dat Willem Hof op 20 augustus 1929 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Willem was zonder beroep, geboren te Menaldumadeel en woonachtig aan de Bisschopstraat te Enschede.2 Hij was echtgenoot van Maatje van der Brug (1863-1945) en een zoon van wijlen Klaaske (Klazes) Hof (1832-1919).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Enschede, overlijdensakten, 1929, aktenummer 400. Te raadplegen via de website van Collectie Overijssel: www.collectieoverijssel.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willem-hof-1861-1929/.