Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932)

Geboorteakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932)

Geboorteakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) weergegeven.1 Op 13 februari 1860 verscheen Johannes Marinus Honig (1824-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Johannes Marinus was zes en dertig jaar oud en winkelier van beroep. Hij woonde aan de Lijnmarkt E52 te Utrecht. Hij verklaarde dat Johannes Hendrik op 12 februari 1860 om elf uur in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Johannes Marinus had twee getuigen meegebracht: (1) Pieter Antonie Roeper Bosch (1816-1897), drie en veertig jaar oud en winkelier van beroep, en (2) Anton Gerrit Honig3 (1826-1911), drie en dertig jaar oud en winkelier van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1860, aktenummer 249. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  3. Ook wel Antonie Gerrit genoemd.