Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932)

Overlijdensakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932)

Overlijdensakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) weergegeven.1 Op 21 maart 1932 verscheen Jacobus Jan van Lomwel (±1894-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Jacobus Jan was zeven en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gerard Blankert (1896-?), vijf en dertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Johannes Hendrik op 19 maart 1932 om twaalf uur in de middag is overleden in de ouderdom van twee en zeventig jaar. Johannes Hendrik is geboren te Utrecht2 en woonachtig aan de Korte Jansstraat te Utrecht. Hij was getrouwd met Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) en een zoon van wijlen echtelieden Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1932, aktenummer 488. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-hendrik-honig-1860-1932/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.