Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Honig (1858-1860)

Overlijdensakte van Maria Honig (1858-1860)

Overlijdensakte van Maria Honig (1858-1860) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Honig (1858-1860) weergegeven.1 Op 11 juni 1860 verscheen Reinier Hendrik (±1793-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Maria. Reinier was zeven en zestig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hendrik Molijn (1803-1874), zeven en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Maria op 10 juni 1860 om tien uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van bijna twee jaar. Maria is geboren te Utrecht2 en was een dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).3 Zij woonden te Utrecht aan de Lijnmarkt E52. Johannes Marinus was winkelier van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1860, aktenummer 996. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-honig-1858-1860/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.