Home » Genealogie » Feedback & Vragen 2023: Kan ik via Hillegonda en Gevert de Van Meertens ook tot mijn voorouders rekenen?

Feedback & Vragen 2023: Kan ik via Hillegonda en Gevert de Van Meertens ook tot mijn voorouders rekenen?

Vandaag gaf ik al aan dat ik af en toe een e-mail of een bericht via social media krijg met een vraag of extra relevante informatie over de genealogie van het geslacht ‘Van Meerten’. Bovenstaande vraag kreeg in eind vorige maand in het postvak. Het gaat opnieuw over Hillegonda en Gevert.

Stijn van Merthen

Volgens de schrijver van de e-mail behoren Aelbert van Leeuwen en Hillegond van Meerten tot zijn voorouders. Hillegonda zou volgens schatting geboren zijn rond 1490.1 De e-mailschrijver geeft aan dat Gevert ook een andere dochter lijkt te hebben met de naam Johanna van Meerten. Deze Johanna zou getrouwd zijn geweest met Johan van Wijck. Bij Gevert geeft de schrijver nog aan dat deze getrouwd is geweest met ‘joffer Stijn van Merthen’. In mijn ogen, en ook in die van de vraagsteller, gaat het hier om een afkorting of roepnaam van Christina van Cuyck.2

Huwelijkse voorwaarden

De schrijver heeft onderzoek gedaan bij het Gelders Archief en is twee akten op het spoor gekomen die wat kunnen zeggen over de gezinssamenstelling van Gevert van Meerten en Christina van Cuyck. De eerste akte betreft de huwelijkse voorwaarden voor Johan van Wijck en Johanna van Merthen. Deze akte dateert van 17 september 1524. Johan is een zoon van Herman van Wijck en Johanna is een dochter van Gevert van Meerten en Christina van Cuyck. Christina blijkt in 1524 al weduwe te zijn. “Johanna en haar moeder worden bijgestaan door de huwelijkslieden: Melchior van Culenborch, bastaard en Dirck van Merthen de Jonge“. De tweede akte die genoemd wordt door de schrijver stamt uit 11 november 1543. Hieruit blijkt dat Johan en Johanna beiden overleden zijn. Voor de kinderen wordt een boedelscheiding opgesteld. Die kinderen zijn Gevert, Johan, Jasper en Anna. De vraagsteller vermoedt dat Gevert vernoemt is naar zijn opa, Gevert van Meerten. Als getuige is Albert van Leeuwen aanwezig. Het lijkt erop dat deze Albert, inderdaad zoals de e-mailschrijver aangeeft, identiek is aan de man van Hillegonda van Meerten. Hij is daarmee de zwager van Johan en Johanna.

Familie?

Het lijkt erop dat de vraagsteller deze gegevens goed geïnterpreteerd heeft. Bijzonder is de vermelding van Dirck van Merthen de Jonge.3 Dirck is, samen met zijn vrouw, begraven in de kerk van Ingen.4 Gevert van Meerten lijkt een telg te zijn van de geslachtslijn van Ghevert Moelmans van Meerten en zijn zoon Roelof van Meerten. Mijn vermoeden is dat Gevert een zoon is van Willem van Meerten en daarmee een oom van Dirck van Meerten de jonge.5 Dirck, die betrokken is bij het huwelijk tussen Johan en Johanna, is dan een neef van Johanna en Hillegonda. Het noemen van Dirck in deze huwelijkse voorwaarden lijkt dit te onderstrepen.6

Ten slotte

Ik weet niet hoe de verdere lijn loopt, maar als deze uitkomt op Hillegonda en Gevert dan kan de vraagsteller met een gerust hart de Van Meertens tot zijn voorouders rekenen. Mocht er meer informatie beschikbaar komen dan zal ik dit op deze website publiceren onder het kopje ‘Genealogie’.

Voetnoten

  1. Het gaat om Hillegonda de dochter van Gevert van Meerten en Christina van Cuyck. Haar parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
  2. Vandaag besprak ik ook een andere e-mail over deze Gevert en Christina: https://oorsprong.info/over-hillegont-en-gevert-van-meerten-vader-en-dochter-uit-de-vroegmoderne-tijd/.
  3. Dirck wordt ook genoemd in het cartularium van het St. Agnietenklooster: https://oorsprong.info/een-beschrijving-van-het-cartularium-van-het-st-agnietenklooster-te-rhenen-en-de-genealogie-van-laat-middeleeuwse-van-meertens/. Zie ook dit leenaktenboek: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  4. Het parenteel van Dirck is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. Zie ook https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-puzzel-van-de-drie-dircken-opgelost/ en https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-veertiende-eeuwse-roelof-van-meerten-is-geen-bastaardzoon-van-willem-van-abcoude/.
  6. Als het gaat om Dirck is deze kwartierstaat interessant: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.