Home » Feedback & Vragen » Feedback & vragen 2023: De veertiende-eeuwse Roelof van Meerten is geen bastaardzoon van Willem van Abcoude

Feedback & vragen 2023: De veertiende-eeuwse Roelof van Meerten is geen bastaardzoon van Willem van Abcoude

In voetnoot 6 van een artikel in De Baron gaf ik aan dat Roelof van Meerten hoogstwaarschijnlijk geen bastaardzoon is van Willem van Abcoude. Willem had wel een bastaardtak die de naam Van Abcoude van Meerten droeg, maar deze tak heeft als stamvader J(o)(h)an van Abcoude van Meerten. Hij was een bastaardzoon van Willem van Abcoude en verwekt in een buitenechtelijke relatie met Johanna van Meerten. Dit gegeven dat Roelof geen, maar Jan wel een bastaardzoon is van Willem van Abcoude lijkt op meerdere vlakken in overeenstemming met de werkelijkheid.1

In kwartierstaat Mulders wordt weergegeven dat Roelof van Meerten de bastaardzoon is van Willem van Abcoude.2 Dit wordt overgenomen door de website Familiearchief Krom3 en de website van John Ooms4 Deze websites bevatten veel gegevens. Roelof zou omstreeks 1370 geboren zijn. Hij zou leenman van het huis van Gelre zijn in 1405. Roelof was getrouwd met Hillegonda van Eijlsweert. Zij zou rond 1375 geboren zijn. Hillegonda is een dochter van Dirk van Eijlsweert. Ze kregen rond 1400 een zoon, Willem van Meerten. Wat opvalt is dat er geen enkele bron gegeven wordt voor al deze gegevens. Vanuit de bronnen kunnen we namelijk opmaken dat Roelof geen zoon is van Willem van Abcoude.

Vreemd

Uit een boek van het geslacht Van Abcoude van Meerten, samengesteld door Johan Louise van Abcoude van Meerten in 1684 uit eerdere bronnen zoals de aantekeningen van Geertruijt van Abcoude van Meerten5, blijkt dat Johanna van Meerten erop hamerde dat de familie de geslachtsnaam ‘Van Abcoude van Meerten’ zou blijven gebruiken. Het is vreemd dat we de achternaam van Roelof in de bronnen nooit weergegeven zien als ‘Van Abcoude van Meerten’. Dat zouden we wel verwachten als dit zó belangrijk zou zijn. De vader van Johanna was ridder Jan van Meerten. Het zou goed zo kunnen zijn dat Jan en Roelof ergens familie van elkaar zijn, maar dan niet via de vrouwelijke lijn als bastaardzoon van Willem van Abcoude, maar eerder via de mannelijke lijn. Jan of Johan komt namelijk ook voor in de tak van Roelof.

Jan is enig (buitenechtelijk) kind

Uit het hierboven genoemde boek van Johan Louise van Abcoude van Meerten blijkt dat Jan, de bastaardzoon van Willem van Abcoude, de enige zoon was uit de buitenechtelijke relatie met Johanna van Meerten. Kennelijk zijn er niet meer kinderen geboren uit deze relatie.6

Roelof is de zoon van Ghevert Moelman van Meerten

Uit het cartularium dat in 1540 opgesteld is door Anna van Brakel van het St. Agnietenklooster blijkt duidelijk dat Roelof niet de zoon van Willem van Abcoude was. Roelof wordt daar immers Roelof van Meerten Ghevert Moelmanszoon genoemd. We weten, vanuit diverse bronnen maar ook uit dit cartularium, dat Roelof inderdaad getrouwd was met Hilgunt of Hildegont. Vanuit een leenaktenboek weten we dat zij een dochter was van de veertiende-eeuwse Dirck van Eylsweerdt.7

Ten slotte

Onderzoek naar de laat-Middeleeuwse ‘Van Meertens’ is een complexe puzzel met veel ontbrekende puzzelstukjes. Dat er daardoor onjuistheden insluipen is onvermijdelijk. Het is soms noodzakelijk om met nieuwe puzzelstukjes de oude puzzelstukjes te herzien of opnieuw in te zetten. We zien dat Roelof van Meerten hoogstwaarschijnlijk geen bastaardzoon is van Willem van Abcoude, maar een zoon van Ghevert Moelman van Meerten. Het is daarmee heel goed mogelijk dat de eerdergenoemde Ghevert van Meerten, die getrouwd was met Christina van Cuyk, mogelijk ook aan deze tak gekoppeld kan worden.8 Laat dat een van de nieuwe uitdagingen worden.

Voetnoten

  1. Artikel in De Baron: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  2. https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/I19803.php.
  3. https://www.krommetje.nl/humo-gen/family/1/F30229?main_person=I69375.
  4. http://johnooms.nl/heren-en-vrouwen-van-adel/van-meerten/.
  5. Bron: https://oorsprong.info/transcriptie-boek-genealogie-van-abcoude-van-meerten-pagina-52/.
  6. Bron: https://oorsprong.info/transcriptie-boek-genealogie-van-abcoude-van-meerten-pagina-53/.
  7. Bron: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  8. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/het-geslacht-van-meerten-in-de-serie-gerichtelijke-transcripties-nederbetuwe-deel-1-gerichtssignaat-banken-kesteren-en-zoelen-1476-1478/.