Home » Genealogie » Over Hillegont en Gevert van Meerten – Vader en dochter uit de vroegmoderne tijd

Over Hillegont en Gevert van Meerten – Vader en dochter uit de vroegmoderne tijd

Via de e-mail wordt er wel eens gereageerd op de genealogie ‘Van Meerten’. Onlangs ontving ik via een Word-bestand een kwartierstaat van Hillegont van Meerten. Via deze website is zij beter bekend als Hillegonda van Meerten.1 Informatie achter deze kwartierstaat is ook online te vinden.2 De gegevens moeten uiteraard aan de hand van originele bronnen nog gecontroleerd worden, maar ik wil ze u niet onthouden. Graag zou ik zien dat alle akten en oorkonden afzonderlijk getranscribeerd worden voor deze website. Wellicht kan dat, als de Heere het geeft, in de nabije toekomst.3

Hillegonda van Meerten

Hillegonda werd volgens de kwartierstaat in ca. 1490 geboren te Rijswijk en ze is overleden ná 1546.4 Ze trouwde met Aelbert Hermansz van Leeuwen. Hij was een zoon van Herman van Leeuwen de Oude en Jutta Aelbertsdr. de Nijs. Vader Herman was leenman van het huis Culemborg en Gaasbeek. Aelbert is te Rijswijk geboren in ca. 1485 en overleden te Rijswijk in 1546.5 In 1516 is Aelbert leenman van het huis Culemborg en in 1514 pleegt hij een ‘manslag’ op Willem Hoeff (of Heuff). In het archief van de Heren en Graven van Culemborg (ingang 0370) lezen we meer over (bezit van) Aelbert van Leeuwen. Bij leen 5 gaat het om twee akkers, anderhalve morgen groot, te Rijswijk. Deze akkers bevonden zich buitendijks, van de dijk tot aan de Rijn. Met boven de achterleenman en beneden Floris van Wijk. Op 19-11-1505 gaat dit stuk land van vader Herman van Leeuwen Ottenz. naar Albert ‘zijn zoon, met lijftocht en Jutte, zijn vrouw’.6 Op 7 augustus 1516 wordt deze akker nog een keer genoemd.7 Ten tweede wordt leen 664 genoemd. Het gaat hier opnieuw om twee akkers te Rijswijk van anderhalve morgen, ‘strekkend van de uiterdijk tot de Rijn’. Boven Jan Ottenz. van Wijk en beneden Floris van Wijk. Dit komt op 19 november 1505 in handen van Albert ‘na verzuim’ en wordt opnieuw op 7 augustus 1516 genoemd. De schrijver van deze kwartierstaat weet te vermelden dat er uit dit huwelijk (tussen Hillegonda en Albert) twee zonen8 werden geboren.9

Gevert van Meerten

De ouders van Hillegonda zijn Gevert van Meerten en Christina van Cuyck. Gevert is volgens de schrijver in c.a. 1455 geboren en is overleden te Rijswijk tussen 7 maart 1491 en 17 september 1524.10 Er is een document bekend waarbij Jaspar heer tot Culenborch beloofde zijn zwager Gevert van Meerten en diens borg Bartholomeus van Eck schadeloos te zullen houden voor een schuld van 750 gouden rijnse guldens.11 Dit document is rond 1480 opgesteld. En een oorkonde van 7 maart 1491 waarbij dat Jan van Cuyck en zijn zwager Gevert van Meerten erkent ‘schuldig te zijn aan het kapittel van Culenborch een rente van 1 oud schild ’s jaars, gaande uit 6 morgen land op Zoechwiick’.12 Gevert trouwde met Christina van Cuyck. Zij is volgens de auteur in ca. 1465 geboren en overleed ná 17 september 1524. De auteur geeft aan dat Christina zeker een van Cuyck geweest. Dat blijkt uit de hiervoor genoemde oorkonde. Daarnaast wordt verwezen naar leen 154. Het gaat hier om 5 en een halve morgen land te Zoelmond (in het land van Buren) ‘genaamd Schaapsweide; Tonis van Cuyk, voor Christina, dochter van Jan van Cuyk, weduwe van Govert van Meerten, zijn zuster’.13 Christina was de dochter van Jan van Cuyck (ca. 1410-ca. 1483) en Johanna bastaarddochter van Culemborg (ca. 1430-ca. 1497).

Ten slotte

Het is waardevol dat mensen meer informatie doorsturen over de genealogie van het geslacht ‘Van Meerten’. Het lijkt erop dat deze Gevert van Meerten nauw verwant is aan de in Ingen begraven Dirck van Meerten. Mogelijk is Gevert de vierde zoon van Willem van Meerten.14 In ieder geval komen zowel ‘Ghevert’ als ‘Hildegunt’ in deze geslachtslijn voor. Het parenteel van Hillegonda van Meerten en Albert van Leeuwen kan weer verder compleet gemaakt worden.15

Voetnoten

 1. https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
 2. De gegevens staan ook in de al eerder genoemde ‘Kwartierstaat Mulders’: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-mulders/.
 3. Mocht u deze Middelnederlandse teksten uit de late middeleeuwen willen transcriberen voor deze website, dan houd ik mij aanbevolen.
 4. Als bron wordt hiervoor AHC 4775, f. 189 genoemd.
 5. Hier wordt dezelfde bron gegeven als hierboven.
 6. Bron is 4775, p. 176.
 7. Dezelfde bron wordt gegeven.
 8. Het gaat dan om Adriaen van Leeuwen en Ott van Leeuwen.
 9. Vanuit de genealogische gegevens is ook nog Elisabeth van Leeuwen te noemen. Zij was getrouwd met Evert van Deelen.
 10. Als bron wordt gegeven: AHC regest 2493, 2e onbekend.
 11. Bron: RDO OA Ridderrlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht: Regestnummer: OA 3111.0.1.
 12. Bron: Arch. Heren en graven van Culemborg, ingang 0370, Regesten: R2493.
 13. Als bron wordt genoemd: Kapittel Sint Jan, leenkamer Proosdij Sint Jan, inv. 978.
 14. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-veertiende-eeuwse-roelof-van-meerten-is-geen-bastaardzoon-van-willem-van-abcoude/.
 15. https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.