Home » Genealogie » Een laat 17e-eeuwse kwartierstaat en het geslacht ‘Van Meerten’

Een laat 17e-eeuwse kwartierstaat en het geslacht ‘Van Meerten’

Archieven zijn goudmijnen voor genealogisch en ander historisch onderzoek. Gisterenavond was het een goede genealogische avond via de digitale weg. Via de website kareldegrote.nl1 wordt verwezen naar een kwartierstaat van Gertruijdt Dorothe Goltsteijn2 die gevonden kan worden via de website van het Gelders Archief. Deze kwartierstaat bevat alle familiewapens van de voorouders van Gertruijdt Dorothe. Zij is óók verbonden aan het geslacht Van Meerten, zo blijkt.3

Zij was een dochter van Adriaen Johan van Goltsteijn en Catharina van Braeckell.4 Adriaen Johan was een zoon Johan van Goltsteijn en Gertruijdt de Cock van Delwijne. Deze Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Gertruijdt was een dochter van Ghijsbert de Cock van Delwijne en Maria van Meerten. Deze Ghijsbert was een zoon van Johan de Cock van Delwijne en Anna de Ruyter. Maria was de dochter van Diderick van Meerten en Berta van Eck.5 De vader van Diderick was een Van Meerten en zijn moeder eveneens een Van Eck. De vader van Berta was een Van Eck en haar moeder was er één van Van Meeckeren. Hier heeft de kwartierstaat de bovenkant van de bladzijde bereikt. In de screenshot hierboven is deze lijn te volgen.

Via de andere kant van de lijn komen we ook bij Van Meerten uit. De genoemde Catharina van Braeckell is een dochter van Johan van Braeckell en Hendricke van Millingh. Deze Johan is een zoon van Lodewijck van Braeckell en Catrina Tempier. Lodewijck was de zoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.6 Catrina is een dochter van Gerard Tempier en Helena van Bosch. Johan van Brakell7 (de man van Johanna) is een zoon van Cornelis van Braeckell en Margarita van Boeckop. Johanna was de dochter van Didereck van Meerten en Berta van Eck. Dit echtpaar wordt ook in de andere lijn genoemd. Hiermee zijn we eveneens bovenaan de pagina van deze kwartierstaat gekomen. In de screenshot hierboven is deze lijn te volgen.

Een prachtige vondst in het Gelders Archief. Ik ben het archief zeer dankbaar dat ze dit perkament in een hoge resolutie hebben ingescand. De scan kan gevonden worden via de website van het Gelders Archief.8 Het maakt onderdeel uit van het familiearchief ‘0559 Familie van den Heuvel Rijnders’. Het perkament heeft geen datum, maar de archivaris denkt dat deze ná 1679 getekend is. Geertruida Dorothea van Goltsteijn is getrouwd met Johan Baptista Bartolotti van den Heuvel.

Voetnoten

  1. Ik heb hierover een artikel geschreven: https://oorsprong.info/de-website-kareldegrote-en-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.
  2. Ik gebruik de hier beschreven familienamen.
  3. De kwartierstaat is te vinden via de website van het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=0559&mip2=18.
  4. Deze Adriaen Johan en zijn voorouders worden ook hier genoemd: https://oorsprong.info/website-genealogie-de-cocq-van-delwijnen-bevat-ook-informatie-over-het-geslacht-van-meerten/.
  5. Het incomplete parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  6. Het incomplete parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  7. Johan van Brakell was één van de edelen die het zogenoemde ‘Smeekschrift der Edelen‘ ondertekende: https://oorsprong.info/johan-van-brakell-en-zijn-gezin-in-historie-van-het-verbond-en-de-smeekschriften-der-nederlandsche-edelen/.
  8. URL: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=0559&mip2=18.