Home » Geologie » Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ vanwege gezondheidsproblemen organisator voor de laatste keer verplaatst naar 10 februari 2024 D.V.

Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ vanwege gezondheidsproblemen organisator voor de laatste keer verplaatst naar 10 februari 2024 D.V.

Vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen zien we ons genoodzaakt om de besloten geologiebijeenkomst te verplaatsen naar 10 februari 2024 D.V. Als we het mogen beleven zullen we daar in na de zomervakantie nog wat aanvullende informatie over geven. De bijeenkomst wordt in het geheel verplaatst. De thema’s zullen dus hetzelfde blijven. Wanneer het 10 februari 2024 opnieuw niet lukt, dan stellen we het uit tot nader orde.1

Drs. Hans Hoogerduijn hield op het congres te Hardinxveld-Giessendam (van 2022) een lezing over het ‘Rekolonisatiemodel‘. Deze lezing is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-4-drs-hans-hoogerduijn-rekolonisatie-en-de-aardgeschiedenis-hoe-de-zondvloed-en-de-roerige-periode-erna-geschiedenis/. Handig omdat dit een onderwerp is dat ook op de besloten bijeenkomst aan bod komt. Wat is uw reactie op dit verhaal? Per e-mail gestuurde feedback zal, indien dat wenselijk is anoniem, gebruikt worden op de besloten geologiestudiedag.

Binnenkort verschijnt de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘.2 Voor degenen die uitgezien hebben naar persoonlijke ontmoeting: op 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier een presentatieavond in Apeldoorn rond deze bundel. Zie de voetnoot voor meer informatie.3 De bundel bevat helaas geen specifiek geologische bijdrage. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hoop ik daarnaast met enige regelmaat natuurwetenschappelijke bijdragen te (laten) plaatsen via de website ‘Oorsprong’. Houd u daarom www.oorsprong.info in de gaten! Hopelijk tot ziens op 10 februari 2024 D.V.!

Aanmelden

Voetnoten

  1. Meer informatie over de invulling van de bijeenkomst is hier te vinden: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/. De bijeenkomst die niet door kon gaan stond gepland op 25 maart 2023 D.V.: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-vanwege-gezondheidsproblemen-organisator-verplaatst-naar-25-maart-2023-d-v/. Zie ook: https://oorsprong.info/e-mail-ter-uitnodiging-van-vrienden-en-bekenden-voor-de-besloten-geologiebijeenkomst-van-19-november-2022-d-v/ en https://oorsprong.info/vervolgmail-op-de-uitnodiging-van-de-besloten-geologiebijeenkomst-op-19-november-2022-d-v/.
  2. https://oorsprong.info/tweede-vooraankondiging-van-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-bundel-over-geloof-en-wetenschap-verschijnt-eind-maart-2023-d-v/.
  3. Meer informatie is te vinden in het persbericht: https://oorsprong.info/persbericht-30-maart-presentatie-van-een-bemoedigende-bundel-met-bijdragen-van-christenwetenschappers/. Aanmelden kan hier: https://oorsprong.info/aanmeldformulier-voor-presentatiebijeenkomst-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-op-30-maart-2023-d-v-apeldoorn/.