Home » Nieuwsbrief » 30 maart 2023 D.V: Presentatie van een bemoedigende bundel met bijdragen van christenwetenschappers – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 11-3-2023

30 maart 2023 D.V: Presentatie van een bemoedigende bundel met bijdragen van christenwetenschappers – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 11-3-2023

Noot van de redactie: Hieronder een tussentijdse nieuwsbrief waarin het persbericht met u wordt gedeeld rondom de te verschijnen bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, inschrijven voor de bundel kan hier. Het persbericht is hier te vinden. Zou u deze informatie met zoveel mogelijk mensen willen delen?
 

————————————————————————————–


Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien Nederlandstalige wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen bij het beantwoorden van deze spannende vraag. De scribenten leggen uit wat het is om wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Ze stellen dat het belangrijk is om ‘uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur’. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. Terwijl velen in onze maatschappij een tegenstelling zien tussen geloof en wetenschap, blijkt in deze bundel dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoediging van hen die studeren of willen gaan studeren.

Over het onderwerp ‘geloof en wetenschap’ valt veel te zeggen en te doordenken. Tijdens de presentatieavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Benno Zuiddam een korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor interactie tijdens een forumdiscussie. Uitgever René Heij van uitgeverij De Banier overhandigt de eerste exemplaren van het boek. Ook is er een boekentafel waar de nieuwe bundel verkrijgbaar is. Inzicht is ook zeer geschikt als cadeau voor eindexamenkandidaten.

Praktische gegevens:

Wanneer? Donderdagavond 30 maart van 20:00 uur tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur).
Waar? Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG), Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn.

De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier:
https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844

Boekgegevens:

Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)
Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht
344 pagina’s; € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
www.labarum.nl

Aan dit boek hebben meegewerkt: Pieter Boonstra, Peter Borger, Erik van Engelen, Aart Goedvree, Mart de Groot, Henk Jochemsen, Maarten Klaassen, Hendrik Koorevaar, Tjaart Krüger, Piet Murre, Kees de Pater, Mart-Jan Paul, Kees Roos, Wim van Vlastuin, Gie Vleugels, Piet de Vries, Wim de Vries en Benno Zuiddam.

————————————————————————————–

De website ‘Oorsprong’ wordt deze maand goed bezocht. Welke artikelen zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Hans Degens ziet kenmerken van intelligent ontwerp in de schepping (kort interview met dr. ir. Hans Degens).
(2) Aruba in cassatie tegen het homohuwelijk – Dr. Roelof Bisschop stelt Kamervragen over ‘ideologisch kolonialisme’ van Nederland (geschreven door Jan van Meerten).
(3) ‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam (geschreven door Jan van Meerten).
(4) Is de aarde echt in zes dagen geschapen? – Dr. Mart-Jan Paul werd bevraagd door CIP (kort interview met dr. Mart-Jan Paul).
(5) Steeds meer ziektes afkomstig van dieren (geschreven door drs. Jan Baan).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 maart 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.