Home » Biologie » Feedback & Vragen 2021: Is alles wat Borger zegt al weerlegd?

Feedback & Vragen 2021: Is alles wat Borger zegt al weerlegd?

Afgelopen maand werd een interview met dr. Peter Borger uit het Reformatorisch Dagblad samengevat op de website ‘Oorsprong’.1 Ik deelde het artikel onder andere op mijn Linkedin-pagina.2 Daarop kwam zowel positieve als negatieve feedback. Graag reageer ik hieronder op één reactie.

Volgens de reageerder is evolutie even ‘waar’ als zwaartekracht. Op de foto een chihuahua (Canis lupus familiaris), een van de hondachtigen. Bron: Pixabay

Via Linkedin reageerde iemand op de samenvatting.3 Hieronder zijn commentaar met daaronder mijn reactie.

”(…) Borger preekt voor eigen parochie. Alles wat hij zegt is weerlegt [sic]. Evolutionaire biologie is de hoeksteen van de moderne wetenschap en even ‘waar’ als zwaartekracht. Natuurlijk mogen mensen in de Schepping geloven.”

Het siert de auteur van deze reactie dat hij mensen vrijlaat om in Gods schepping te geloven. Volgens de reageerder preekt ‘Borger (…) voor eigen parochie’. Dit is volgens mij niet het doel van de bioloog. Hij schrijft en publiceert voor een breed publiek, zowel voor atheïsten als creationisten. Ziende op het grote aantal volgers (eens of oneens) en de discussie die gevoerd wordt is het geen (of in ieder geval niet alleen) preken voor ‘eigen parochie’. De hypothese van Borger inzake de baranomen en een alternatief voor universele gemeenschappelijke afstamming roept kennelijk discussie op. Een discussie die veel breder gevoerd wordt dan de ‘eigen parochie’. Volgens de reageerder zou alles wat Borger gezegd heeft weerlegd zijn. Dit is een sterke overdrijving en de criticus wordt weinig concreet. Borger blijft bouwen aan zijn hypothese en heeft in de herziene uitgave van ‘Terug naar de Oorsprong’ een nabeschouwing geschreven met nieuwe gegevens die onderdelen van zijn hypothese lijken te bevestigen.4 Uiteraard ben ik ermee bekend dat zijn hypothese veelvuldig wordt weersproken (onder andere door atheïsten en theïstisch evolutionisten), maar weersproken is nog niet hetzelfde als weerlegd.

Volgens de reageerder is ‘evolutionaire biologie de hoeksteen van de moderne wetenschap’ en ‘even ‘waar’ als zwaartekracht‘. Een compleet vakgebied kan nooit ‘even waar zijn’ als een bepaalde natuurwet, maar ik begrijp wat de reageerder wil zeggen. Evolutie is een natuurwet, evenals de zwaartekracht dat is.5 Evolutie is een feit!6 Dat diersoorten veranderen is mijns inziens onomstotelijk aangetoond door kruisingsexperimenten en fokprogramma’s. Maar ook in de natuur zijn (kleine) veranderingen waar te nemen.7 De discussie draait er echter niet om of evolutie een feit is, maar of Universele Gemeenschappelijke Afstamming daaruit volgt.

Voetnoten

  1. De samenvatting is hier te lezen: https://oorsprong.info/dr-peter-borger-alle-biologische-informatie-was-al-vanaf-het-begin-in-de-oerorganismen-aanwezig-de-moleculair-bioloog-werd-geinterviewd-voor-het-reformatorisch-dagblad/.
  2. Mijn Linkedin-profiel is hier te vinden: https://www.linkedin.com/in/jan-van-meerten-6b583297/.
  3. Vanwege privacy-redenen wordt zijn naam hier niet weergegeven.
  4. Borger, P., 2021, Terug naar de Oorsprong. Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt (Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger), blz. 277-298.
  5. In het Nederlands Dagblad schreven Peter Borger en ik in 2015 hier al over: Borger, P., Meerten, J.W. van, 2015, Evolutie, geen gezamenlijke afstamming, Nederlands Dagblad 72 (19054) : 8-9. Binnenkort wordt dit artikel ook op deze website geplaatst.
  6. Veel creationisten hebben moeite met het woord ‘evolutie’, omdat met dit woord vaak verwezen wordt naar Universele Gemeenschappelijke Afstamming over miljarden jaren. Zij spreken daarom liever van adaptatie, variatie of aanpassing.
  7. Onlangs schreef ik daar een column over: https://oorsprong.info/column-evolutie-is-een-feit/.