Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833) weergegeven.1 Op 31 juli 1833 werd de overlijdensakte van Johannes opgemaakt om twaalf uur in de middag. Hij was bij overlijden vier en vijftig jaar oud en woonde in de Kleine Kattenburgerstraat. Johannes was geboren in Amsterdam, van beroep aanspreker en ongehuwd gebleven. De akte werd opgemaakt door een procesverbaal van het Binnen Gasthuis, in dat procesverbaal stond dat hij op 27 juli 1833 overleden is. Hij heeft onroerende goederen achtergelaten op verklaring van Hendrik Engbertsen (±1785-?), acht en veertig jaar, woonachtig in Amsterdam en van beroep duuteur (?) en van Jacob Grut (±1788-?), vijf en veertig jaar oud, wonende aan de Lange brug in Steeg en van beroep ambtenaar. Uit de genealogische gegevens weten we dat Johannes Schuchardt geboren is in 17802 en dat hij een zoon was van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1818).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1833, deel 5, bladzijde 48. Te raadplegen via de website van het stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn doopbewijs is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johannes-schuchardt-1780-1833/.