Home » Genealogie » Doopbewijs van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Doopbewijs van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Hierboven wordt het doopbewijs van Johannes Schuchardt (1780-1833) weergegeven.1 Johannes werd op 23 april 1780 samen met nog tien andere kinderen te Amsterdam gedoopt door ds. T.A. Clarisse (1741-1782).2  Johannes was een zoon van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1822). Als doopgetuigen waren Johan Hendrik Schuchardt (?-?) en Barbara Schuchardt (?-?) aanwezig.3 Johannes is op 27 juli 1833 te Amsterdam overleden en is ongehuwd gebleven.4

Voetnoten

  1. DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 84, blad p.210(folio 105v), nr.9, aktenummer DTB 84. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: archief.amsterdam.
  2. Ds. Theodorus Adrianus Clarisse werd in 1772 predikant te Amsterdam en is dat tot aan zijn dood in 1782 gebleven. Zijn plotselinge dood was aangrijpend (zie het verhaal in ‘Godgeleerd Nederland‘). Meer informatie over hem is te vinden in het ‘Biographisch Woordenboek der Nederlanden’, ‘Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek’ en ‘Godgeleerd Nederland’, resp. www.inghist.nl/retroboeken/vdaa?source=aa__001biog04_01.xml&page_number=394, http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=3&page=122&view=imagePane en http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/glasius/#source=1&page=258&accessor=accessor_index.
  3. Hoe deze doopgetuigen verwant zijn aan Johannes is de auteur (nog) onbekend.
  4. Zijn overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-johannes-schuchardt-1780-1833/.