Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828)

Overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828)

Overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828) weergegeven.1 De akte werd opgemaakt op 30 oktober 1828 om een uur in de middag. Willem is overleden op 29 oktober 1828 om vijf uur in de middag in de leeftijd van twee en veertig jaar.2 Hij woonde in de Harfelsteeg 25, kanton 26. Willem oefende het beroep van schuijermaker uit. Hij was gehuwd met Johanna Elisabeth Croll (1785-1837) en verdere gegevens zijn de ambtenaar niet bekend.3 Hij heeft onroerende goederen achtergelaten aan zijn kinderen. Dit is onder verklaring van zijn broer Johannes Schuchardt (1780-1833) opgeschreven. Johannes was negen en veertig jaar oud, wonende aan de Arnmstraat 181 en van beroep aanspreker. De tweede getuige is Johanan Land (±1785-?), drie en veertig jaar oud, wonende aan Engel 219, Gelder, van beroep onderverleding en bekende van de overledene.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1828, deel 8, bladzijde 120. Te raadplegen via de website van het stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Het doopbewijs van Willem is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-willem-schuchardt-1786-1828/.
  3. Uit de genealogische gegevens weten we dat Willem een zoon was van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1818). Het parenteel van dit echtpaar volgt later op deze website.