Home » 2021 » juli (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: juli 2021

Doopbewijs van Janna Maria van Meerten (1806-1875)

Doopbewijs van Janna Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden

Hierboven wordt het doopbewijs van Janna Maria van Meerten (1806-1875) weergegeven.1 Janna Maria werd gedoopt op 29 juni 1806 en is geboren op 7 juni 1806. Haar vader was Otto van Meerten (1778-1845) en haar moeder was Dirkje van Merkesteijn2 (1782-1864). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Janna Maria op 20 juni 1835 in het huwelijk getreden is met Teunis van Arkelen (1811-1847).

Voetnoten

Doopbewijs van Johanna van Meerten (1805-?)

Doopbewijs van Johanna van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna van Meerten (1805-?) weergegeven.1 Johanna werd gedoopt op 27 oktober 1805 en is geboren op 18 oktober 1805. Haar vader was Cornelis van Meerten (±1767-?) en haar moeder was Krijntje van Eck (±1758-1828). Als getuige was Wilmina van Lienden aanwezig.2 Johanna is hoogstwaarschijnlijk in de kinderjaren overleden want op 1 augustus 1807 werd in dit gezin opnieuw een Johanna geboren.3

Voetnoten

Doopbewijs van Herbart van Meerten (1805-1853)

Doopbewijs van Herbart van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Herbart van Meerten (1805-1853) weergegeven.1 Herbart werd gedoopt op 27 oktober 1805 en is geboren op 19 oktober 1805. Zijn vader was Willem van Meerten (1777-1848) en zijn moeder was Rijkske van Ingen (1779-1853). Als doopgetuige was Jannigje van Meerten (1784-?) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Herbart op 22 juli 1842 in het huwelijk trad met Gerritje van Meerten (±1817-1887).

Voetnoten

Doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten (1804-?)

Doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten (1804-?) weergegeven.1 Janna Hendrika werd op 29 juli 1804 gedoopt en is geboren op 8 juli 1804. Haar vader was Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort2 (±1760-1828).3 De moeder was ook doopgetuige.

Voetnoten

Doopbewijs van Peter van Meerten (1803-1885)

Doopbewijs van Peter van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Peter van Meerten (1803-1885) weergegeven.1 Peter werd gedoopt op 5 maart 1803 en is geboren op 24 februari 1803. Zijn vader was Hendrik van Meerten (±1749-1833) en Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Maria van Meerten aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Peter op 23 juni 1837 te Lienden in het huwelijk getreden is met Maria van Beusekom (1814-1876).

Voetnoten

Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen

Gisteren schreef ik een artikel over de kwestie Kort-Houtzager.1 In het artikel werd een samenvatting gegeven van deze kwestie en afgevraagd of ds. Kort de afgelopen tijd niet genoeg door het stof is gegaan. De reacties daarop waren overweldigend. Veel mensen betuigden steun aan ds. Kort en zijn gezin. Er was ook negatieve feedback. Soms ging dat met een gestrekt been. Dat laat zien dat dit onderwerp erg gevoelig ligt en het debat daarover gepolariseerd is. Laten we vriendelijk blijven naar elkaar toe en onze woorden wegen. Dat geldt in de eerste plaats voor mijzelf. Uiteraard neemt dat niet weg dat we ons standpunt helder en duidelijk moeten kunnen verkondigen. Met helderheid en duidelijkheid, maar ook vriendelijkheid en voorzichtigheid is er veel gewonnen in het debat.

Screenshot van het twitterbericht van Leon Houtzager waarin hij de mensen oproept om te stoppen met bedreigingen richting ds. Kort. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

Volgens de kritiek zou ik insinueren dat Houtzager achter de doodsbedreigingen zit en aangegeven hebben dat het daarmee nog niet goed genoeg is voor Houtzager. Het korte antwoord daarop luidt: Nee, Houtzager heeft ds. Kort niet met de dood bedreigd, maar heeft zelfs afstand genomen van de doodsbedreigingen.2 Wat was mijn intentie met het beschrevene? Dat was de vraag aan het adres van Houtzager wanneer deze ‘heksenjacht’ op ds. Kort stopt? Wanneer is het genoeg? Is dat als ds. Kort in de gevangenis gezet wordt? Is dat als ds. Kort een (s)preekverbod krijgt? Is dat als ds. Kort een flinke geldboete krijgt? Wat is de planning van Houtzager (en in zijn kielzog COC Nederland) inzake deze kwestie? Gaat dit allemaal niet te ver? Graag ontvang ik daarover antwoord van Houtzager. In de inleiding werd beschreven wat ds. Kort allemaal te verduren heeft gehad vanwege één zin in de brief die niet naar buiten had mogen komen (AVG (?)) én sterk uit het verband wordt gerukt. Is dát niet genoeg? Hoe je het ook wendt of keert is het bedreigend wanneer een cameraploeg diverse malen rond je huis loopt (iets wat wel wat weg heeft van stalken), is het bedreigend wanneer er een anti-demonstratie tegen jou als persoon wordt gehouden waarbij maar liefst 400 mensen aanwezig zijn, is het bedreigend wanneer je midden in de nacht wakker wordt gebeld door anonieme telefoontjes (en dat niet één keer maar dagen achter elkaar) en is het bedreigend wanneer de meer dan half miljoen kijkers in de uitzending #BOOS opgeroepen worden om allerlei vriendelijk verwoorde (dreig)brieven, kaarten etc. naar je te sturen3.  Hoewel Houtzager afstand heeft genomen van de doodsbedreigingen, en dat siert hem ten volle, wil hij toch verder gaan in het strafrechtelijk vervolgen van ds. Kort. Wanneer is het genoeg?

Kritiek

De kritiek luidde, in de woorden van een vrouw op een bepaalde Facebook-pagina, als volgt4:

Beetje jammer dat je insinueert dat Leon Houtzager iets te maken heeft met de doodsbedreigingen. Die kwamen overigens na het incident met de journalist toen de kerk besloot de coronamaatregelen te gaan negeren. De Kort heeft wel meer vijanden kunnen we wel zeggen.

Drie zaken uit deze reactie die overeen komen met de negatieve feedback die ik kreeg van anderen:
1. Ik insinueer dat Leon Houtzager te maken heeft met de doodsbedreigingen.
2. De doodsbedreigingen kwamen ná het geweldsincident tussen enkele kerkgangers en een journalist en niet naar aanleiding van de uitzending #BOOS.
3. Ds. Kort heeft meer vijanden.

Reactie

Hierboven heb ik aangegeven dat de doodsbedreigingen aan het adres van ds. Kort niet van Houtzager zelf afkomstig waren. Dit heb ik ook nergens expliciet of impliciet beweerd.5 Mijn intentie met het de opgeschreven woorden uit het artikel was dat ds. Kort overall genomen genoeg door het stof gegaan. Deze hetze is al tenminste sinds het voorjaar van 2020 (!) aan de gang. Daarom wil ik Houtzager oproepen om de zaak te laten rusten. Nog meer olie op het vuur zou wel eens averechts kunnen gaan werken. Hierboven heb ik mijn intentie al uitgewerkt. In het artikel zijn de zinnen nu zó aangepast dat duidelijk wordt dat Leon Houtzager niet achter de doodsbedreigingen zit.

Screenshot van een Facebookbericht van Regio Online waarin opgeroepen wordt om (anonieme) bedreigingen achterwege te laten. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

De doodsbedreigingen kwamen (niet alleen) na het incident met de journalist.6 Gezien de aard van de post die ds. Kort ontving heeft het meer te maken met zijn uitspraken over ‘zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde’ dan met de corona(maatregelen). Bedreigingen kwamen onder andere naar aanleiding van de oproep van Tim Hofman aan zijn meer dan een half miljoen kijkers, op YouTube heeft de uitzending maar liefst meer dan 1,1 miljoen weergaven, om ds. Kort brieven te sturen.7 Houtzager is zich er ook bewust van dat de (doods)bedreigingen aan het adres van ds. Kort te maken hebben met ‘zijn zaak’ (zie een tweet van hem op 22 mei 2021, als screenshot hierboven afgebeeld).8 Op de website Dumpert.nl schrijft iemand op 26 februari 2021 (dus een maand voor het incident met de journalist): ‘Ben ik niet mee eens. De mensen die bedreigingen sturen zitten fout’.9 Volgens Christelijk Informatieplatform (CIP) stond de teller op 1 maart 2021 al op 73 protestbrieven. Deze bedreigingen en protesten lopen overigens ook al vér voor het incident met de journalist én de uitzending van Tim Hofman. Op 2 april 2020 roept Regio Online al op om (anonieme) bedreigingen naar aanleiding van de brief van ds. Kort achterwege te laten (zie screenshot hiernaast).10

Dat ds. Kort meer vijanden heeft dat zal ongetwijfeld. Door te waarschuwen tegen de zonde maakt je jezelf immers niet geliefd in Europa. Deze gedachte mag er echter niet voor zorgen dat we wegkijken voor de oorzaak van de dreigbrieven waar we nu over schrijven. Doen alsof de neus bloedt is geen oplossing, afstand nemen en mensen manen tot kalmte is dat wel. Dat heeft Houtzager gedaan en dát siert hem. Helaas kent deze kwestie tot nu toe alleen maar verliezers. Zoals ook de getrouwde homo John Lapré laat doorschemeren in zijn column van gisteren op Christelijk Informatieplatform (CIP).11 Deze juridische strijd zou wel eens averechts kunnen werken. Het zou goed zijn om het stof neer te laten dwarrelen en met elkaar op een nuchtere manier open in gesprek te gaan. Het kan toch niet zo zijn dat iemands leven meer dan anderhalf jaar zuur gemaakt moet worden vanwege slechts één zin in een brief die niet als ‘open brief’ bedoeld was, daarom niet naar buiten had mogen komen en waar veel meer in gelezen wordt dan wat er letterlijk staat (de mens homo moet namelijk niet uitgebannen worden12, maar de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen).

Voetnoten

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ via de livestream een succes, terugkijken is mogelijk! – Voorwoord nieuwsbrief 2021-1


Wat mooi, krachtig en bijzonder hoe jullie het geloof wetenschappelijk onderbouwen. Hoe jullie uitleg geven aan onze mensen. Daarvoor mijn dank!“, “Het was inderdaad een zeer geslaagd congres! Ik hoop dat er nog meer van zullen volgen.” en “Hartelijk dank. Vanmorgen en vanmiddag wat fragmenten kunnen beluisteren, zeer interessant.” Zomaar drie reacties van mensen die het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ de afgelopen maand gevolgd hebben. We organiseerden dit congres samen met Geloofstoerusting. Helaas lukte dat niet met z’n allen op één locatie. Gelukkig werkte de techniek mee zodat we het konden uitzenden via een livestream. Veel mensen hebben de moeite genomen om de lezingen te volgen.

Congres

Mogelijk heeft u het congres niet kunnen volgen omdat u andere verplichtingen had. Geen nood! U kunt het hele congres opnieuw meemaken door de livestream te volgen. Mocht u deze zomermaanden daar geen tijd voor of zin in hebben dan zijn de lezingen ook afzonderlijk op ons YouTubekanaal en onze website te bekijken. Ook Geloofstoerusting heeft de video’s op hun YouTubekanaal geplaatst. Deze video’s zijn daar al enkele honderden keren bekeken. We zijn erg dankbaar dat veel mensen de moeite hebben genomen om deze lezingen te volgen. Ook de sprekers hartelijk bedankt dat zij in deze toch iets andere omgeving hun verhaal hebben willen houden. 

Vertrek Jan van Meerten bij Logos Instituut

De organisator van het congres, Jan van Meerten, hoopt op 31 juli 2021 afscheid te nemen van de stichting Logos Instituut. Hij gaat voor vier dagen terug het onderwijs in. Eén dag in de week hoopt hij zich in te zetten voor het verder uitbouwen van de kleine organisatie Fundamentum. Binnen deze organisatie wil hij jaarlijks één congres organiseren, lezingen geven voor jongeren en ouderen en de website oorsprong.info verder invullen. Voor meer informatie en een verklaring van het bestuur van Logos Instituut en Jan van Meerten zie hier. Jan heeft ook nog een extra artikel geschreven n.a.v. zijn vertrek, zie daarvoor deze link. We zijn blij dat deze periode goed is afgesloten en we zien uit naar verdere samenwerking met Logos Instituut. 

Website

We willen u blijvend informeren over statistieken van de website. Welke artikelen worden het meest gelezen? Op welke dagen is het bezoek het hoogst? Enzovoorts. We hebben deze maand onze vierde mijlpaal bereikt, daarover vindt u hier een verslag. Hier kunt u lezen welke artikelen er in de maand juni het meest bezocht werden. We hopen dat het lukt om iedere dag ten minste één artikel online te zetten zodat aan het eind van iedere maand er minimaal 30 extra artikelen online staan. We kunnen niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk lukt. 

Nieuwsbrief

Een keer in de maand willen wij u informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 24 augustus 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Vergeet niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Merk op dat dit slechts het voorwoord van de nieuwsbrief is. De rest is te lezen na aanmelding. U kunt uzelf hier gratis abonneren. U kunt uzelf op ieder moment ook weer uitschrijven.

Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

We Cannot Be Silent’, zo luidt de titel van het boek van de Amerikaanse theoloog dr. Albert Mohler.1 Gedrongen door de nood van de tijd moet ds. A. Kort van de Mieraskerk te Krimpen aan den IJssel hetzelfde gedacht hebben toen hij een brief schreef naar de gemeenteraad van Krimpen. In de brief schreef Kort onder andere dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’ te worden.2 Hoewel de brief geen open brief was en het woord ‘homo’ niet in de brief voorkomt, reageerde LHBTIQ+-organisatie COC en homo-activist Leon Houtzager als in de wiek geschoten. Het gevolg was dat de predikant gestalkt werd door Tim Hofman met zijn televisieprogramma #BOOS3, 400 mensen aanwezig waren op een anti-Kort-demonstratie4, de predikant allerlei ongewenste en soms vulgaire dingen door de brievenbus kreeg én zelfs meerdere keren bedreigd werd (soms zelfs met de dood)5. Alsof dit alles nog niet genoeg is heeft Leon Houtzager een topadvocaat ingehuurd en moet ds. Kort nog dieper door het stof. Houtzager en de zijnen vergeten echter dat de Heere regeert. ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:2, SV).

De Stormvloedkering in de Hollandse IJssel met een geopende Algerabrug. Zou deze storm die is opgestoken ook ten goede gekeerd kunnen worden? Bron: Wikipedia.

Homo-activist Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft topadvocaat Gerard Spong aan boord weten te krijgen om ds. Kort de mond te snoeren. In ieder geval de mond te snoeren op het gebied van LHBTIQ+. Houtzager is het oneens met de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM). OM wilde ds. Kort namelijk niet strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM valt de uitspraak van ds. Kort onder artikel 6 van de grondwet over vrijheid van godsdienst en zal deze daarom niet tot vervolging overgaan. Advocaat Spong wil echter het besluit van het Openbaar Ministerie aanvechten. Spong wil het OM juridisch dwingen tot vervolging. Volgens Houtzager en Spong gaat het hier om groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Houtzager: “Dat betekent dat ook een predikant zich aan de wet heeft te houden dus niet mag haatzaaien, geen groepen mag beledigen of discrimineren (artikel 137c en 137d Sr). Tegen deze uitspraak van het OM ben ik daarom in bezwaar gegaan (artikel 12 Sv) en dat heeft geholpen. Het gerechtshof in Den Haag heeft mij nu uitgenodigd voor een zitting en daar ben ik heel blij mee.” Spong meent ook dat de toelatingsmethode waarmee discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien wordt vastgelegd al 20 jaar oud is en daarmee aan vernieuwing toe is.

5000 euro

Spong binnenboord krijgen kost Houtzager meer dan een gemiddeld maandsalaris. De advocaat wil helpen voor een ‘vriendenprijs’ van 5000 euro. LHBTIQ+-belangenorganisatie COC heeft hiervoor een crowdfundingsactie opgezet. Het benodigde bedrag van 5000 euro is al ruimschoots overschreden. Houtzager geeft aan dat je door te steunen ook een statement maakt: “Je laat hiermee zien dat óók jij gaat voor gelijke monikken gelijke kappen. Een dominee mag niet boven de wet staan. Religie mag nooit als excuus gebruikt mag [sic] worden om haat te zaaien richting de LHBTI-gemeenschap, vrouwen, mensen met een andere huidskleur of wie dan ook.” Op 28 juli is de raadkamerzitting in het Haagse gerechtshof. Houtzager heeft alle vertrouwen in Spong: “Als het Spong niet lukt, dan weet ik het ook niet meer.” Als de juridische weg mislukt wil Houtzager een veroordeling via politieke weg voor elkaar krijgen. Hij geeft aan steun te genieten van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP.

Mascotte

Deze zaak staat niet op zichzelf. Houtzager: “Als ik in het gelijk wordt gesteld, dan zou dat een enorme verandering voor Nederland betekenen. Dan kunnen we het haatzaaien vanuit dominees richting LHBTI’s echt stopzetten.” Het geld dat overblijft uit de crowdfundingsactie wil Houtzager besteden aan ‘LHBTI-acceptatie’ in de biblebelt. Houtzager: “Dominee Kort is één voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken waar dit speelt.” Topadvocaat Spong heeft vertrouwen in deze zaak: “Ik denk dat Houtzager het grootste gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft. Vrijheid van godsdienst hééft beperkingen. Religie is geen vrijbrief om homo’s te beledigen. Het is strafbaar.” Volgens Houtzager gaat het om een principekwestie: “Ik heb niks tegen christenen, maar wil wél dat ze gelijk behandeld worden. Het lijkt nu alsof dominees meer mogen zeggen dan anderen.” Dat klinkt een beetje als de titel van het boek van prof. Kinneging: ‘Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen’.6 COC Nederland geeft aan dat discriminatie tegen LHBTI’s ‘zelden leidt tot een veroordeling’.7 De beweging wil met deze zaak daar verandering in brengen. COC: “Ook hebben meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP, aangegeven met interesse naar deze zaak te kijken en te willen praten met Leon Houtzager, Tim Hofman en COC Nederland over deze situatie”. Houtzager hoopt ook dat rechters dit als een kans zullen zien. “Dit is een kans voor een rechter om hier duidelijkheid over te scheppen en jurisprudentie te schrijven. Hoever mag een dominee gaan in het discrimineren en haatzaaien richting LHBTI’s?” Hiermee zijn Spong en Houtzager de mascottes van de LHBTIQ+-beweging.

Screenshot van het YouTube-kanaal van #BOOS. Op de grote foto is Tim Hofman (l.) in gesprek met Leon Houtzager (r.). Screenshot genomen op 23 juli 2021.

Hetze

Wat begon met de wens tot een gesprek met ds. Kort is uitgegroeid tot een hetze die z’n weerga niet kent. In de brief van ds. Kort is geen enkel spoor van haatzaaien te bekennen en worden homo’s niet beledigd. We zien een ernstig maar bewogen waarschuwen om als Nederland niet door te gaan met zondigen. Anders roepen we Gods oordeel over ons uit. Gods geboden, die goed zijn voor alle mensen, worden ons voorgehouden. Het lijkt er echter op dat we liever een ‘vrede, vrede en geen gevaar’-preek horen dan dat we berouw tonen over onze zonden, boete doen en ons bekeren tot de levende God. Hier is sprake van een ‘cultureclash’. Het gaat niet meer om Houtzager vs. Kort, maar om macht en tegenmacht.8 Het gaat om een geestelijke strijd. Leon Houtzager draaft door. In de brief is geen sprake van discriminatie en groepsbelediging. Het gaat niet om personen, maar om zonden. Ieder mens zucht onder de gevolgen van de zondeval. Ieder mens moet aangesproken worden op zondige daden. Daarnaast gaat het om een ‘vertrouwelijke’ brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Deze brief had nooit ‘gelekt’ mogen worden, tenzij ds. Kort er zelf een open brief van gemaakt had. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie door al het emotionele activisme heen prikt en nuchter naar de feiten blijft kijkt. OM heeft terecht een eerder verzoek tot veroordeling afgewezen.

Tenslotte

Het gedrag van Houtzager en de zijnen mag nooit leiden tot tegengedrag in de vorm van haat of geweld. Praktiserende homoseksualiteit wordt in de Bijbel gezien als zonde. We hoeven hierbij geen meel in onze mond te nemen of daar doekjes om te winden. Gods openbaring is daar duidelijk over. Waar de Bijbel ook duidelijk over is, dat is dat we onze medemensen (ja, zelfs onze vijanden) moeten liefhebben als onszelf. In navolging van Johannes 8, moeten we de homo als mens in liefde omringen, ondersteunen en troosten. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Maar ook een waarschuwend ‘ga heen en zondig niet meer’. Geweld en haat tegen homo’s (of andere LHBTI’ers) moet te allen tijde verboden zijn. De Heere Jezus en Gods volk zijn daar duidelijk over: ‘Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ (Mattheüs 26:52, SV) en ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zacharia 4: 6). Deze zaak lijkt op twee zaken die momenteel in Finland spelen. Ook daar worden een voorganger en een politicus vervolgd vanwege enkele uitspraken die zij gedaan hebben in het verleden.9 Wanneer deze zaak een juridische staart krijgt en niet met een sisser afloopt is het goed om hulp van ADF International10 in te roepen of Nederlandse juristen in te schakelen die ds. Kort kunnen bijstaan. Ook dan geldt ‘Ora et Labora‘, bid en werk! Wie weet dat onze Schepper de getuigenissen in deze zaak nog wil gebruiken tot bekering van zondaren. De Heere regeert en Hij heeft het laatste woord!11

Voetnoten

Unplanned – trailer

De film ‘Unplanned’ gaat over het leven van Abby Johnson, voormalig directeur van een abortuskliniek van Planned Parenthood. Haar leven veranderde compleet toen ze op een dag moest invallen en een abortus van dichtbij zag. Sindsdien kon ze niet meer achter abortus staan en liep ze over van pro-choice naar pro-life. In 2019 werd deze film door Stichting Schreeuw om Leven1, Neema2, Pro Vita3 en andere organisaties naar Nederland gehaald. Hieronder de trailer van de film.

Rondom het congres 2021 (8) – Video’s congres op het kanaal van Geloofstoerusting goed bekeken

Op 26 juni 2021 organiseerden Geloofstoerusting en Fundamentum samen een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Dit congres werd uitgezonden via een livestream. Later zijn de lezingen ook als aparte video’s online verschenen.2 Het congres hebben we als bijzonder succesvol ervaren. Hoewel het leuker en beter is om elkaar in levende lijve te zien, is het bereik in een online omgeving veel groter. De congresvideo’s zijn ook op het YouTube-kanaal3 van Geloofstoerusting geplaatst en daar goed bekeken. Hieronder een overzicht met het aantal weergaven.

Livestream

We zonden uit via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting. De livestream werd tot 23 juli 2021 maar liefst 2371 keer bekeken.

Losse video’s

Nadat de livestream afgelopen was hebben we de video’s ook afzonderlijk gedeeld. Geloofstoerusting heeft een playlist gemaakt. Ook deze playlist is goed bezocht. Hieronder de video’s in chronologische volgorde naar het aantal weergaven. Deze weergaven zijn bijgehouden tot 23 juli 2021 en kunnen dus in de toekomst nog hoger komen te liggen.

1. Dr. Gert van den BrinkIs openbaring een kennisbron? Met 694 weergaven.
2. Dr. ir. Adriaan van BeekVerwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem. Met 389 weergaven.
3. Drs. Marco de WildeHet onfeilbare (inerrant) Woord. Met 321 weergaven.
4. Dr. ing. Bea ZoerVan foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen. Met 319 weergaven.
5. Drs. Tom ZoutewelleVan (Cambrische) explosie naar extinctie. Met 286 weergaven.
6. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research. Met 278 weergaven.
7. Dr. Henk HofmanPerspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Met 258 weergaven.
8. Jan van MeertenOpening congres ‘Bijbel & Wetenschap’. Met 222 weergaven.
9. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk? Met 214 weergaven.
10. Dr. Marcus RossOf Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood. Met 187 weergaven.
11. Dr. ir. Erik van EngelenFine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design. Met 156 weergaven.
12. Jan van MeertenAfsluiting van het ‘Bijbel en Wetenschap’-congres. Met 135 weergaven.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten