Home » Genealogie » Doopbewijs van Peter van Meerten (1803-1885)

Doopbewijs van Peter van Meerten (1803-1885)

Doopbewijs van Peter van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Peter van Meerten (1803-1885) weergegeven.1 Peter werd gedoopt op 5 maart 1803 en is geboren op 24 februari 1803. Zijn vader was Hendrik van Meerten (±1749-1833) en Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Maria van Meerten aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Peter op 23 juni 1837 te Lienden in het huwelijk getreden is met Maria van Beusekom (1814-1876).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie Maria was, of het gaat om de moeder van Hendrik of om een zus.