Home » Genealogie » Doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten (1804-?)

Doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten (1804-?)

Doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Janna Hendrika van Meerten (1804-?) weergegeven.1 Janna Hendrika werd op 29 juli 1804 gedoopt en is geboren op 8 juli 1804. Haar vader was Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort2 (±1760-1828).3 De moeder was ook doopgetuige.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Metje van Oort genoemd.
  3. Het parenteel van die echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.