Home » Genealogie » Doopbewijs van Janna Maria van Meerten (1806-1875)

Doopbewijs van Janna Maria van Meerten (1806-1875)

Doopbewijs van Janna Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden

Hierboven wordt het doopbewijs van Janna Maria van Meerten (1806-1875) weergegeven.1 Janna Maria werd gedoopt op 29 juni 1806 en is geboren op 7 juni 1806. Haar vader was Otto van Meerten (1778-1845) en haar moeder was Dirkje van Merkesteijn2 (1782-1864). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Janna Maria op 20 juni 1835 in het huwelijk getreden is met Teunis van Arkelen (1811-1847).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier wordt haar achternaam gespeld als Markestein.