Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna van Meerten (1805-?)

Doopbewijs van Johanna van Meerten (1805-?)

Doopbewijs van Johanna van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna van Meerten (1805-?) weergegeven.1 Johanna werd gedoopt op 27 oktober 1805 en is geboren op 18 oktober 1805. Haar vader was Cornelis van Meerten (±1767-?) en haar moeder was Krijntje van Eck (±1758-1828). Als getuige was Wilmina van Lienden aanwezig.2 Johanna is hoogstwaarschijnlijk in de kinderjaren overleden want op 1 augustus 1807 werd in dit gezin opnieuw een Johanna geboren.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wat de relatie van Wilmina tot dit doopgezin was.
  3. Zie hier voor haar doopbewijs: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johanna-van-meerten-1807-1858/.