Home » Genealogie » Doopbewijs van Herbart van Meerten (1805-1853)

Doopbewijs van Herbart van Meerten (1805-1853)

Doopbewijs van Herbart van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Herbart van Meerten (1805-1853) weergegeven.1 Herbart werd gedoopt op 27 oktober 1805 en is geboren op 19 oktober 1805. Zijn vader was Willem van Meerten (1777-1848) en zijn moeder was Rijkske van Ingen (1779-1853). Als doopgetuige was Jannigje van Meerten (1784-?) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Herbart op 22 juli 1842 in het huwelijk trad met Gerritje van Meerten (±1817-1887).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jannigje, ook wel Jantje genoemd, was de zus van Willem.