Home » Genealogie » Doopbewijs van Maaike van Verseveld (1810-1843)

Doopbewijs van Maaike van Verseveld (1810-1843)

Doopbewijs van Maaike van Verseveld in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maaike van Verseveld (1810-?) weergegeven.1 Maaike werd gedoopt op 18 maart 18102 en is geboren op 18 februari 1810. Haar vader was Gerrit van Verseveld (±1785-1867) en haar moeder was Rijkske van Meerten (1780-1825). Als doopgetuige was Aaltje van Meerten (1789-1872) aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Maaike op 27 maart 1834 te Echteld in het huwelijk trad met Dirk Jan Janssen (1809-1885).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit is vier dagen na het huwelijk van haar ouders.
  3. Aaltje was de zus van Rijkske.