Home » Genealogie » Doopbewijs van Herbart van Meerten (1810-1844)

Doopbewijs van Herbart van Meerten (1810-1844)

Doopbewijs van Herbart van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Herbart van Meerten (1810-1844) weergegeven.1 Herbart werd gedoopt op 10 juni 1810 en is geboren op 19 mei 1810. Zijn vader was Roelof van Meerten (1779-1831) en zijn moeder van Cijbertje Timmer2 (1788-1853). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Herbart op 2 februari 1838 te Lienden in het huwelijk trad met Fransina Christina Heetveld (1814-?).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Gijsbartje genoemd.