Home » Genealogie » Trijneke van Meerten als doopgetuige aanwezig bij doop tweeling Sara Catharina van Brenk (1808-1880) en Trijneke van Brenk (1808-1890)

Trijneke van Meerten als doopgetuige aanwezig bij doop tweeling Sara Catharina van Brenk (1808-1880) en Trijneke van Brenk (1808-1890)

Doopbewijs van Sara Catharina van Brenk en Trijneke van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van de tweeling Sara Catharina van Brenk (1808-1880) en Trijneke van Brenk (1808-1890).1 De oma van deze tweeling, Trijneke van Meerten (1747-1837), was aanwezig als doopgetuige. Cornelis van Brenk (1773-1830)2 was namelijk de zoon van Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en Trijneke3.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Cornelis van (den) Brink genoemd.
  3. Trijneke wordt ook wel Catrina genoemd.