Home » Seksuele gerichtheid » Freelance journalist Hendrina de Graaf op bezoek bij ds. Kort

Freelance journalist Hendrina de Graaf op bezoek bij ds. Kort

Vandaag, 28 juli 2021, vind de raadkamerzitting plaats met de homo-activist Leon Houtzager en zijn advocaat Gerard Spong tegen ds. Kort, de predikant van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.1 Kort stuurde vorig jaar een persoonlijke brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en riep de gemeenteraad op om onder andere de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen uit te bannen. Houtzager ziet deze oproep als groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Na anderhalf jaar is deze kwestie nog niet afgelopen. Hoe staat ds. Kort er zelf in? Freelance journalist Hendrina de Graaf bracht een bezoekje aan de dominee en schreef er een artikel over.

Het artikel van Hendrina de Graaf verscheen vandaag zowel op haar eigen website als op de website van Christelijk Informatieplatform (CIP).2 De predikant geeft in het artikel aan dat hij openstaat voor een gesprek met Houtzager, maar dat hij voor het programma met Tim Hofman nog nooit van Leon Houtzager heeft gehoord. Leon daarentegen geeft in een brief aan dat hij herhaaldelijk contact heeft gezocht.3 De predikant: “Ik denk dat de brief met opzet naar buiten is gekomen en er veel sensatie bijkomt. Ik geloof niet dat het Leon te doen is om een gesprek. Als ik iemand wil spreken, dan ga ik (alleen) langs. Maar hij heeft nooit gebeld en is nooit alleen aan de deur geweest.” Ds. Kort sluit de deur niet voor het feit dat iemand homo is: “Ik heb het als een wonder ervaren dat ik na een zondig leven weer welkom was in de kerk. Een christen is niet haatdragend, maar vriendelijk en bidt juist voor de ander. Maar een christen wijst óók de zonde aan en waarschuwt ervoor.” In het interview laat de predikant weten dat hij voor Houtzager gebeden heeft en dat hij ‘het hem gelijk vergeven’ heeft. De predikant van de Mieraskerk staat er nuchter in: “Soms bedenk ik me dat ik Leon zou moeten bedanken. Mijn brief aan de gemeenteraad is door Leon’s toedoen door heel Nederland gelezen. Daardoor heb ik nieuwe contacten opgedaan, mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door het geloof. Ja, het is zelfs gezegend geworden.” En: “Leon mag dan een topadvocaat hebben, maar wij hebben een hémelse Advocaat. En mocht het echt zo ver komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis.

Hendrina de Graaf beschrijft in haar artikel ook de achtergronden van de kwestie en heeft nog meer vragen gesteld. Na afloop heeft ze Houtzager gevraagd om commentaar. Het siert haar dat ze de predikant zelf opgezocht heeft en dat ze Houtzager ook de mogelijkheid heeft gegeven om te reageren. Het volledige artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Zie: https://oorsprong.info/homo-activist-leon-houtzager-draaft-door-ds-kort-moet-nog-dieper-door-het-stof/.
  2. https://www.hendrinadegraaf.com/2021/07/27/predikant-mieraskerk-ik-wilde-de-homobeweging-helemaal-niet-in-een-hoek-zetten/ en https://cip.nl/cip+/86732-dominee-kort-niet-bang-voor-rechtszaak-zij-hebben-een-topadvocaat-wij-een-hemelse/.
  3. https://pbs.twimg.com/media/Eva7g-pXAAkxMf7?format=png&name=large.