Home » Genealogie » Trijneke van Brenk (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-?)

Trijneke van Brenk (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-?)

Doopbewijs van Gijsbertje van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsbertje van Brenk (1809-?) weergegeven.1 Gijsbertje werd op 9 juli 1809 gedoopt en is geboren op 29 juni 1809. Haar oma, Trijneke van Meerten (1747-1837)2, was als doopgetuige aanwezig. Gerrit van Brenk (1787-1868) was namelijk de zoon van Trijneke en Gijsbert van Brenk (±1745-1804).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Catrina genoemd.