Home » Algemeen » ‘Een steunpilaar is weggenomen’ – In Memoriam: dr. Herman Bos (1946-2021)

‘Een steunpilaar is weggenomen’ – In Memoriam: dr. Herman Bos (1946-2021)

Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als zijn goedertierenheden als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. (Jesaja 40: 6-8, SV)

Medecreationist en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, dr. Herman Bos, is op 26 juli 2021 te Leiden overleden in de leeftijd van 74 jaar. We verliezen in hem een steunpilaar en kenner van het ‘creationisme’ in Nederland. Vrouw, kinderen en kleinkinderen laten in de rouwkaart weten: ‘Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mee dat door de Heere is Thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader en opa’. Aan het begin van deze middag wordt hij in besloten kring begraven. Na afloop van de begrafenis zal een ‘dienst van Woord en gebed’ plaatsvinden. Deze is vanaf 14.15 te volgen via vanstaverenbegrafenisverzorging.nl. We condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij moeten maken.1

Dr. Herman Bos in het programma ‘EH-journaal 1997/1998’. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 31 juli 2021.

Herman Bos werd op 3 september 1946 te Medemblik geboren. Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij in 1995: “Als zoon van een groenteman. Ik groeide op binnen de commercie, in een middenstandsmilieu en heb tot mijn twintigste elke zaterdag met de groentekar gevent.2 Bos studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in hetzelfde vakgebied op een proefschrift met als titel ‘Homocyclopentadienyl Anionen – Vorming van Bishomocyclopentandienyl Anionen door Lithium reduktie van gebrugde dicyclopryl ketonen’. In 1995 volgde hij drs. N.C. van Velzen op als directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. In 1999 kreeg Herman een hartinfarct waardoor hij zich in 2001 terug moest trekken als directeur. Hij bleef wel gastlessen verzorgen op de school.

Het contact met Herman was altijd bemoedigend. We hebben elkaar vaak gezien op congressen en mailden bijna wekelijks met elkaar over allerhande onderwerpen, maar vooral over het thema ‘schepping en evolutie’. Deze mailtjes heb ik ervaren als de spreekwoordelijke hart onder de riem. De groeiende theïstisch-evolutionistische evangelisatiedrang baarde hem zorgen en het langzaam losweken van de Evangelische Hogeschool van het zogenoemde ‘creationisme’ deed hem pijn. Hij probeerde er alles aan te doen om op zijn oude ‘schooltje’ het creationistische geluid blijvend te laten horen.3 Het was ook vanwege deze zorgen dat dr. Herman Bos de ‘Open Brief’4 van Logos Instituut ondertekende met de woorden: ‘Van harte onderteken ik dit goede initiatief’.5 Toen het beruchte ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ verscheen kon hij zich erover opwinden dat deze werd aanbevolen door de huidige EH-directeur. Het proefschrift van dr. Remco van Mulligen6 over onder andere de Evangelische Hogeschool bevatte volgens hem diverse onjuistheden, ‘één fout was een grove blunder’.7 In plaats van dit op de ‘straten van Askelon’ te werpen ging hij met de mensen persoonlijk in gesprek. Dit leidde in het laatste geval tot een rectificatie. Herman is al sinds de oprichting van Logos Instituut nauw bij dit initiatief betrokken. Op de website van dit instituut verschenen daarom ook enkele recensies van zijn hand. Toen in 2017 het boek van de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink verscheen over christelijk geloof én evolutie deed hij mee met een uitgebreid artikel in het Reformatorisch Dagblad.8 De mededeling dat ik zou vertrekken bij Logos Instituut ging hem aan het hart.9 Hij sprak van een verweesd gevoel. Toch hield hij de moed erin: “Veel zegen wens ik je in het onderwijs. Daar mag je behoren tot de frontstrijders in het Koninkrijk Gods. Degenen die onze jongere jeugd mogen opvoeden en onderwijzen bij Bijbels licht, die hebben een grote Taak in het Front. Frontstrijders!10 De laatste mail die ik van hem ontving was een artikelidee voor Weet Magazine op 14 juli 2021.11 En toen werd het stil.

We zullen in dit ondermaanse elkaar nooit meer zien, elkaar nooit meer mailen en elkaar nooit meer bellen. Een belangrijke steunpilaar is weggenomen en wie zal hem vervangen? De openingstekst luidde ‘het gras verdort, de bloem valt af’. De bloem Herman Bos, vol levensenergie, levensvreugde en levenskracht, is afgevallen! In dankbaarheid herdenken we hem om wie hij was. Met hoop kijken we naar de toekomst, want: ‘het Woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid’! Zijn vrouw Afina en zijn kinderen Jan, Mieke en Peter (en de verdere familie) wensen we veel sterkte toe bij de droeve gang naar het graf die zij vandaag moeten maken en ook sterkte in de komende tijd als het gemis nog meer gemerkt zal worden.

Voetnoten

 1. https://www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl/herman-bos/.
 2. Zie voor het hele lezenswaardige interview: https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19950609:newsml_a869dc54f22be3137f3bb896ffe3a552.
 3. Persoonlijke mail d.d. 22-3-2012.
 4. https://logos.nl/het-logos-instituut/.
 5. Persoonlijke mail d.d. 7-10-2015.
 6. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2014/okt-dec/141202-promotie-remco-van-mulligen.aspx.
 7. Persoonlijke mail d.d. 27-10-2015.
 8. https://www.rd.nl/artikel/718396-kritische-weging-evolutietheorie-ontbreekt-bij-prof-gijsbert-van-den-brink.
 9. https://oorsprong.info/wijzigingen-in-het-personeelsbestand-van-logos-instituut-afscheid-jan-van-meerten/.
 10. Persoonlijke mail d.d. 10-7-2021.
 11. Persoonlijke mail d.d. 14-7-2021.